Finlands Bank är landets monetära myndighet med uppgift att ge ut sedlar och mynt. Banken svarar också för kontantförsörjningen i Finland i samarbete med bankerna och andra aktörer inom kontantförsörjningen. Finlands Bank övervakar även betalnings- och avvecklingssystemen och upprätthåller systemet för interbankbetalningar (TARGET2).

Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar

Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar: 1. Betalningssätten ska lämpa sig för olika situationer och olika användargrupper. 2. Betalningssystemen ska vara samhällseffektiva. 3. De elektroniska betalningssätten ska vara trygga och säkra. 4. Konsumenterna ska få stöd med hanteringen av privatekonomin och skydd mot missbruk.

Läs mer om riktlinjer för elektroniska betalningar i direktionsmedlem Tuomas Välimäkis tal: Riktlinjer för elektroniska betalningar, öppningstal vid Betalningsforum den 25 maj 2022 (på finska)

Finlands Banks riktlinjer för tillgången till kontanttjänster

Finlands Banks riktlinjer för tillgången till kontanttjänster: 1. Bankkunder har rätt att ta ut och sätta in kontanter på sitt eget konto. 2. Kunderna har rätt till ett rimligt antal gratis kontantuttag. 3. Småföretagare och föreningar ska jämställas med privatkunder i fråga om tillgången till kontanttjänster. 4. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att ta ut kontanter i butikskassan. 5. Kontanter ska godkännas som betalningssätt för tjänster som är viktiga för allmänheten.

Läs mer om riktlinjer för elektroniska betalningar i direktionsmedlem Tuomas Välimäkis tal: Omvälvningen inom betalningsområdet, den 28 november 2018 (på finska eller på engelska).