Gästforskare 2023

Expert image - Donghoon Yoo
Donghoon Yoo

gästforskare

27.02.2023 - 10.03.2023

Forskningsenheten

Expert image - Lena Dräger
Lena Dräger

gästforskare

07.03.2023 - 30.06.2023

Forskningsenheten

Expert image - Xiang Li
Xiang Li

gästforskare

03.04.2023 - 14.04.2022

Forskningsenheten

Expert image - Christian Siegel
Christian Siegel

gästforskare

24.04.2023 - 28.04.2023

Forskningsenheten

Expert image - Ryan Kim
Ryan Kim

gästforskare

15.05.2023 - 26.05.2023

Forskningsenheten

Expert image - Søren Hove  Ravn
Søren Hove Ravn

gästforskare

05.06.2023 - 09.06.2023

Forskningsenheten

Expert image - Sarah Mouabbi
Sarah Mouabbi

gästforskare

01.08.2023 - 14.08.2023

Forskningsenheten

Expert image - Sebastian Schmidt
Sebastian Schmidt

gästforskare

28.08.2023 - 01.09.2023

Forskningsenheten