Efternamn

Förnamn

Titel

Organisationsenhet

Ambrocio

Gene

ekonomforskare

forskningsenheten

Ascari

Guido

research fellow

forskningsenheten

Canova

Fabio

research fellow

forskningsenheten

Freystätter

Hanna

byråchef

internationella och monetära byrån

Fungáčová

Zuzana

senior rådgivare

BOFIT

Granziera

Eleonora

senior ekonomforskare

forskningsenheten

Gulan

Adam

senior rådgivare

forskningsenheten

Haavio

Markus

senior rådgivare

forskningsenheten

Hasan

Iftekhar

research fellow

forskningsenheten

Isoré

Marlène

konsult

forskningsenheten

Itkonen

Juha

ekonom

prognosbyrån

Jokivuolle

Esa

forskningschef

forskningsenheten

Juselius

Mikael

senior ekonomforskare

forskningsenheten

Kauko

Karlo

rådgivare

byrån for makrotillsyn

Kilponen

Juha

byråchef

prognosbyrån

Korhonen

Iikka

forskningschef

BOFIT

Kortela

Tomi

senior rådgivare

internationella och monetära byrån

Kortelainen

Mika

rådgivare

byrån for makrotillsyn

Laakkonen

Helinä

senior ekonom

byrån för makrofinansiell analys

Miettinen

Paavo

byråchef

byrån för makrofinansiell analys

Mäkinen

Mikko

senior ekonom

BOFIT

Newby

Elisa

byråchef

byrån för marknadsoperationer

Nuutilainen

Riikka

senior ekonom

BOFIT

Obstbaum

Meri

senior rådgivare

prognosbyrån

Paloviita

Maritta

rådgivare

forskningsenheten

Putkuri

Hanna

senior ekonom

byrån för makrofinansiell analys

Ripatti

Antti

konsult

forskningsenheten

Ristolainen

Kim

projektforskare

forskningsenheten

Sihvonen

Markus

ekonomforskare

forskningsenheten

Silvo

Aino

ekonom

prognosbyrån

Simola

Heli

senior ekonom

BOFIT

Solanko

Laura

senior rådgivare

BOFIT

Taipalus

Katja

avdelningschef

avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Takalo

Tuomas

senior rådgivare

forskningsenheten

Tölö

Eero

senior ekonom

byrån för makrofinansiell analys

Vanhala

Juuso

rådgivare

prognosbyrån

Vauhkonen

Jukka

senior rådgivare

byrån för makrofinansiell analys

Verona

Fabio

senior ekonomforskare

forskningsenheten

Virén

Matti

konsult

forskningsenheten