Tutkimuslaitos keskittyy makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden kysymyksiin nousevissa talouksissa. Lisäksi laitoksessa tehdään talouden rakenteisiin liittyvää tutkimusta – pääosin tutkimustyön kannalta keskeisten maiden Venäjän ja Kiinan kysymyksistä. BOFIT julkaisee viikkokatsausta Venäjästä ja Kiinasta suomeksi ja englanniksi. Lisäksi laitos julkaisee kahta tutkimusjulkaisusarjaa.

BOFIT palvelee Suomen Pankin ja muun julkisen hallinnon lisäksi liike-elämää, tiedeyhteisöjä, tiedotusvälineitä ja aihepiiristä kiinnostuneita yksityishenkilöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

BOFITin toimintaa tukee laaja kansainvälisten suhteiden verkosto. Sen muodostavat yhteydet kohdemaiden viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin sekä yhteistyö kolmansien maiden asiantuntijoiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. BOFITin vierailuohjelman kautta tutkimuslaitoksessa työskentelee jatkuvasti ulkomaisia asiantuntijoita kohdemaista ja kolmansista maista.

www.bofit.fi