Siirry sisältöön

Vuoden 2017 lopussa Suomen Pankin hallinnoiman varallisuuden arvo oli yhteensä 15 150 milj. euroa. Hallinnoitava varallisuus koostuu Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta sekä osasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantoa. Vuoden 2017 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden arvo oli 14 184 milj. euroa ja EKP:n valuuttavaranto-osuuden arvo 966 milj. euroa.

Suomen Pankki sijoittaa omaa rahoitusvarallisuuttaan kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnalla turvataan varallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Sijoitustoimintaa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto.

Euroopan keskuspankin valuuttavaranto on jaettu eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille hallinnoitavaksi ns. pääoma-avaimen mukaisin osuuksin. EKP:n valuuttavarannon hallinnoinnissa korostuvat turvallisuus- ja likvidiystavoitteet, sillä varannon keskeisenä tarkoituksena on taata riittävät resurssit eurojärjestelmän mahdollisiin valuuttainterventioihin. Suomen Pankki hallinnoi EKP:n valuuttavaranto-osuuttaan yhdessä Viron keskuspankin kanssa.