Siirry sisältöön

Vuoden 2016 lopussa Suomen Pankin hallinnoiman varallisuuden arvo oli yhteensä 19 082 milj. euroa. Hallinnoitava varallisuus koostuu Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta, osasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantoa sekä Suomen Pankin eläkerahaston varallisuudesta. Vuoden 2016 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden arvo oli 17 382 milj. euroa, EKP:n valuuttavaranto-osuuden arvo 1 087 milj. euroa ja Suomen Pankin eläkerahaston arvo 613 milj. euroa.

Suomen Pankki sijoittaa omaa rahoitusvarallisuuttaan kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnalla turvataan varallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Sijoitustoimintaa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto.

Euroopan keskuspankin valuuttavaranto on jaettu eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille hallinnoitavaksi ns. pääoma-avaimen mukaisin osuuksin. EKP:n valuuttavarannon hallinnoinnissa korostuvat turvallisuus- ja likvidiystavoitteet, sillä varannon keskeisenä tarkoituksena on taata riittävät resurssit eurojärjestelmän mahdollisiin valuuttainterventioihin. Suomen Pankki hallinnoi EKP:n valuuttavaranto-osuuttaan yhdessä Viron keskuspankin kanssa.

Suomen Pankin eläkerahaston tavoitteena on hallinnoida eläkevastuun katteena olevaa omaisuutta yleisten eläkevarojen hoitamista koskevien periaatteiden mukaisesti.