Siirry sisältöön

Rahapolitiikan toteuttamisella tarkoitetaan EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten täytäntöönpanoa. Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa pääosin säätelemällä rahapolitiikan vastapuolille, pääasiassa pankeille, myönnettävän keskuspankkirahoituksen määrää, hintaa ja juoksuaikaa.

Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki vastaa EKP:n rahapolitiikan toimeenpanosta Suomessa. Vastapuolet ovat suomalaisia luottolaitoksia tai ulkomaisten luottolaitosten suomalaisia tytärpankkeja tai sivukonttoreita.

Pankit hakevat rahoitusta säännöllisesti järjestetyistä rahapoliittisista huutokaupoista. Keskuspankin operaatiot vaikuttavat pankkienvälisiin lyhyisiin rahamarkkinakorkoihin, joiden perusteella yleisön vähittäislainojen yleisimmät viitekorot, kuten euriborit, määräytyvät.

Finanssikriisin aikana ja sen jälkeen eurojärjestelmä on ottanut käyttöön ns. epätavanomaisia rahapolitiikkatoimia, joista merkittävimpiä ovat arvopapereiden suorat ostot markkinoilta.

Rahapolitiikan toimeenpanoon kuuluu olennaisesti myös keskuspankkirahoituksen riskien hallinta, joka on muiden rahapolitiikan välineiden käytöstä eriytetty toiminto. Riskienhallinnassa arvioidaan rahapolitiikan vastapuoliksi pyrkivien ja vastapuolina toimivien pankkien rahoitusaseman vakautta sekä määritellään keskuspankkirahoituksen vakuusvaatimukset.