Rahapolitiikan toteuttamisella tarkoitetaan EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten täytäntöönpanoa. Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa pääosin säätelemällä rahapolitiikan vastapuolille eli luottolaitoksille myönnettävän keskuspankkirahoituksen määrää, hintaa ja juoksuaikaa.

Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki vastaa EKP:n rahapolitiikan toimeenpanosta Suomessa. Vastapuolet ovat Suomessa toimivia luottolaitoksia eli suomalaisia pankkeja tai ulkomaisten luottolaitosten suomalaisia tytärpankkeja tai sivukonttoreita.

Pankit voivat hakea rahoitusta säännöllisesti järjestetyistä rahapoliittisista huutokaupoista. Keskuspankin operaatiot vaikuttavat pankkienvälisiin lyhyisiin rahamarkkinakorkoihin, joiden perusteella myös yleisön vähittäislainojen yleisimmät viitekorot, kuten euriborit, määräytyvät.

Finanssikriisin aikana ja sen jälkeen eurojärjestelmä on toteuttanut rahapolitiikkaa pääosin ns. epätavanomaisilla rahapolitiikkatoimilla. Näitä ovat muun muassa

  • kohdennetut pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO),
  • arvopapereiden osto-ohjelmat sekä
  • rahapolitiikkatoimia koskeva ennakoiva viestintä.

Rahapolitiikan toimeenpanoon kuuluu olennaisesti myös keskuspankkirahoituksen riskien hallinta, joka on muiden rahapolitiikan välineiden käytöstä eriytetty toiminto. Riskienhallinnassa arvioidaan rahapolitiikan vastapuoliksi pyrkivien ja vastapuolina toimivien pankkien rahoitusaseman vakautta sekä määritellään keskuspankkirahoituksen vakuusvaatimukset.