Eurojärjestelmä tutkii ja valmistautuu mahdollisuuteen laskea liikkeeseen digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa. Tästä euroalueen kansalaisille suunnatusta maksuvälineestä käytetään nimitystä digitaalinen euro. Digitaalinen euro olisi oikeastaan käteistä digitaalisessa muodossa.

Digieuro on vielä suunnitteluvaiheessa eikä päätöstä liikkeeseenlaskusta ole tehty, mutta toteutuessaan se olisi kansalaisille saatavilla oleva digitaalinen muoto yhteisvaluutastamme eurosta. Se ei korvaisi seteleitä ja kolikoita, vaan toimisi niitä täydentävänä maksuvälineenä. Digitaalista euroa voisi käyttää maksamiseen kaupan kassalla ja verkkokaupassa sekä henkilöiden välisiin maksuihin ja julkishallinnon maksuihin, kuten tuet ja verot. 

Digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa on olemassa tänäkin päivänä pankkien keskuspankkitileillä, mutta kansalaisille ainoa saatavilla oleva keskuspankkirahan muoto on käteisraha. Digieuron voidaan ajatella olevan rahan evoluution seuraava vaihe.

Digieuron tavoitteet

Keskuspankin yhtenä tehtävänä on huolehtia maksujärjestelmien luotettavuudesta ja tehokkuudesta myös digitalisoituvassa maailmassa. Kun käteisen käyttö on vähentynyt ja sähköiset maksutavat yleistyneet, ovat keskuspankit ympäri maailman ovat alkaneet pohtia mahdollisuutta digitaalisen keskuspankkirahan liikkeeseen laskemiseen.

Lisäksi eurooppalaisten käyttämät digitaaliset maksamisen ratkaisut ovat tällä hetkellä hyvin riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista kaupallisista toimijoista.

Digieuron tavoitteena onkin vahvistaa keskuspankkirahan asemaa rahajärjestelmän ankkurina sekä lisätä Euroopan strategista autonomiaa ja maksamisen kilpailua euroalueella.

digieuron aikataulu 

Lokakuussa 2023 Euroopan keskuspankin neuvosto päätti siirtyä digieuron hankkeessa valmisteluvaiheeseen. Tämä vaihe kestää kaksi vuotta ja sen aikana eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen tulevaan hankintaan sekä keskittyy digieuron ympärille muodostuvan maksuskeeman kehittämiseen.

Digieuron liikkeeseenlaskusta ei siis ole vielä päätetty. Nyt valmistaudutaan siihen mahdollisuuteen, että liikkeeseenlasku nähdään myöhemmin tarpeelliseksi. Päätös varsinaisesta liikkeeseenlaskusta vaatii tuekseen paljon tietoa ja valmistautumista. Tämän takia on syytä odottaa, että digieuron liikkeeseenlasku on vielä usean vuoden päässä.

Suomen Pankki osallistuu osana eurojärjestelmää aktiivisesti digieurotyöhön. Hankkeen tärkeimpänä päätöksentekoelimenä on korkean tason työryhmä, jossa Suomen Pankin edustajana toimii johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Lopullisen päätöksen hankkeen etenemisestä tekee Euroopan keskuspankin neuvosto.