Eurojärjestelmä toteuttaa markkinaoperaatioita rahapolitiikan vastapuolten kanssa ja sallii näille maksuvalmiusjärjestelmän käytön.

Oikeus toimia rahapolitiikan vastapuolena on periaatteessa kaikilla rahoitusasemaltaan vakailla euroalueen vähimmäisvarantovelvoitteen alaisilla luottolaitoksilla. Käytännössä vastapuolten osallistumisoikeutta rajoittavat vaatimukset, joita kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki (EKP) ovat asettaneet vastapuolille varmistaakseen rahapolitiikan tehokkaan toteutuksen.

Hyväksytty vastapuolijoukko EKP:n arvopaperien osto-ohjelmissa kattaa luotto-operaatioiden vastapuolijoukon lisäksi kansallisten keskuspankkien euromääräisessä sijoitustoiminnassaan käyttämät vastapuolet.

Suomalaiset pankit ja Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien tytärpankit sekä sivukonttorit voivat hakea oikeutta osallistua eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin Suomen Pankin kautta.