Suomen Pankin rahoitusvarallisuus koostuu valuuttavarannosta, euromääräisestä korkosijoitusvarallisuudesta, kullasta, kiinteistöistä ja osakkeista. Valuuttavaranto muodostuu valuuttamääräisestä sijoitusvarallisuudesta ja Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) erityisten nosto-oikeuksien määräisistä eristä (Special Drawing Rights, SDR). 

Varallisuuden hoitoa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto. Suomen Pankki turvaa sijoitustoiminnallaan rahoitusvarallisuutensa arvon sekä kykynsä tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Varallisuus sijoitetaan kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeiden mukaan.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus on sijoitettu luottoluokitukseltaan parhaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin. Merkittävä osa rahoitusvarallisuudesta on sijoitettu valtionvelkakirjoihin. Valtionvelkakirjojen lisäksi rahoitusvarallisuudessa on sijoituksia luottoriskillisiin velkakirjoihin, joilla tavoitellaan lisätuottoja sekä parempaa riski-tuottosuhdetta sijoituksille. Globaalisti eri kohteisiin kohdennetut osakesijoitukset sekä kiinteistörahastosijoitukset hajauttavat paljon korkoinstrumentteja sisältävän portfolion kokonaisriskiä.

Valuutoittain sijoitukset ovat jakautuneet siten, että valuuttavaranto muodostaa yli puolet Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta, ja se koostuu pääosin Yhdysvaltain dollarista. Loppuosa valuuttavarannosta koostuu Englannin punnasta ja Japanin jenistä sekä Kansainvälisen valuuttarahaston erityisten nosto-oikeuksien määräisistä eristä (SDR). Kullan osuus varallisuudesta on noin viidennes ja lisäksi pieni osa on sijoitettuna euromääräisiin korkoinstrumentteihin.

Suomen Pankki asettaa sijoituksille strategisen allokaation sekä korkosijoituksille keskimääräisen juoksuajan. Sijoitustoiminnassa on mahdollista poiketa strategisesta allokaatiosta lisätuottojen saamiseksi aktiivisilla kannanotoilla ennalta asetettujen liikkumarajojen ja tiukkojen riskirajoitteiden mukaisesti. Aktiivisille kannanotoille on asetettu suhteellinen tuottotavoite strategiseen allokaatioon nähden.