Suomen Pankin rahoitusvarallisuus koostuu valuuttavarannosta, euromääräisestä korkosijoitusvarallisuudesta, kullasta ja osakkeista. Valuuttavaranto muodostuu valuuttamääräisestä sijoitusvarallisuudesta ja Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) erityisten nosto-oikeuksien määräisistä eristä (Special Drawing Rights, SDR). Vuoden 2018 lopussa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden arvo oli 11 553 milj. euroa.

Varallisuuden hoitoa ohjaavat tavoitteet ovat turvallisuus, likvidiys ja tuotto. Suomen Pankki turvaa sijoitustoiminnallaan rahoitusvarallisuutensa arvon sekä kykynsä tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Varallisuus sijoitetaan kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeiden mukaan.

Suomen Pankin rahoitusvarallisuus on sijoitettu luottoluokitukseltaan parhaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin. Merkittävä osa rahoitusvarallisuudesta on sijoitettu valtionvelkakirjoihin. Valtionvelkakirjojen lisäksi rahoitusvarallisuudessa on sijoituksia luottoriskillisiin velkakirjoihin, joilla tavoitellaan lisätuottoja sekä parempaa riski-tuottosuhdetta sijoituksille. Globaalisti eri kohteisiin kohdennetut osakesijoitukset hajauttavat paljon korkoinstrumentteja sisältävän portfolion kokonaisriskiä.

Valuutoittain sijoitukset ovat jakautuneet niin, että euromääräiset sijoitukset muodostavat yli puolet Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta. Loppuosa varallisuudesta koostuu valuuttavarannosta eli Yhdysvaltain dollarista, Englannin punnasta ja Japanin jenistä, ja siihen lasketaan kuuluviksi myös kulta sekä Kansainvälisen valuuttarahaston erityisten nosto-oikeuksien määräiset erät (Special Drawing Rights, SDR).

Suomen Pankki asettaa sijoituksille strategisen allokaation sekä korkosijoituksille keskimääräisen juoksuajan. Sijoitustoiminnassa on mahdollista poiketa strategisesta allokaatiosta lisätuottojen saamiseksi aktiivisilla kannanotoilla ennalta asetettujen liikkumarajojen ja tiukkojen riskirajoitteiden mukaisesti. Aktiivisille kannanotoille on asetettu suhteellinen tuottotavoite strategiseen allokaatioon nähden.