Fintech on lyhenne sanoista "financial technology," ja se viittaa rahoitus- ja pankkialan teknologisiin innovaatioihin. Fintech on laaja käsite, joka kattaa monenlaisia ​​toimintoja, sovelluksia ja yrityksiä, jotka pyrkivät hyödyntämään uusimpia teknologioita ja tietojenkäsittelytaitoja rahoituspalvelujen tarjoamiseen ja parantamiseen.

Fintech-ala kehittyy jatkuvasti ja uusia innovaatioita hyödynnetään mm. maksamisen, sijoitus- ja pankkipalveluiden kentällä. Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut ja tekoäly ja data-analytiikan työkalut ovatkin jo muuttaneet rahoitus- ja pankkialan käytäntöjä ja palveluita.

Tällä hetkellä paljon keskustelua herättää mm. keskuspankkien digitaalisen keskuspankkirahan hankkeet (Central Bank Digital Currency, CBDC), joita on käynnissä monissa maissa ympäri maailmaa. Euroalueen digitaalisesta keskuspankkirahasta käytetään nimitystä digitaalinen euro.

Myös kryptovarojen voidaan katsoa kuuluvan fintech-toimialalle. Kryptovarat toimivat huonosti maksuvälineenä, mutta kiinnostus niiden käyttöön eräänlaisina spekulatiivisina sijoituskohteina on kasvanut paljon viimeisien vuosien aikana. Lisäksi kryptovarojen kautta tutuiksi tulleille teknologisille ratkaisuille, kuten hajautetun tilikirjan teknologialle, on etsitty käyttökohteita perinteisiltä rahoitusmarkkinoilta.

On kuitenkin syytä muistaa, että kryptovaluutoilla ja digitaalisella keskuspankkirahalla ei viitata samaan asiaan. Kryptovarat ovat yksityisiä varoja ja toimivat perinteisen pankkisektorin ulkopuolella. Digitaalisella keskuspankkirahalla taas viitataan keskuspankin liikkeeseen laskemaan valuuttaan, käteisrahan sähköiseen muotoon.

Suomen Pankki kehitti CBDC:tä jo 1990-luvulla

Suomen Pankki kehitti 1990-luvulla Avant-korttirahan, jonka voidaan katsoa olevan maailman ensimmäinen CBDC. Avant suunniteltiin maailmaan, jossa käteisen käyttö vähenee ja jossa kauppaa käydään yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä. Avant-korttia pystyi käyttämään puhelinkioskeissa, mutta parhaimmillaan se toimi myös julkisissa liikennevälineissä, kioskeissa, kaupoissa ja jopa verkkokaupoissa. Se ei kuitenkaan saavuttanut merkittävää suosiota, ja Suomen Pankki myi Avant-liiketoiminnan liikepankeille vuonna 1995, minkä jälkeen se sulautui osaksi pankkien normaalia palvelutarjontaa.

Lue lisää Avant-korttirahasta ja siitä saaduista kokemuksista:

Keskuspankin elektroninen raha: Suomen Pankin toimirahakokeilu 1990-luvun alkupuoliskolla
Heinonen, Antti (2021)
Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 127

Lessons learned from the world’s first CBDC
Grym, Aleksi (2020)
BoF Economics Review 8/2020