Rahoituskriisit ja epävakaus vahingoittavat talouskasvua, työllisyyttä ja investointeja. Rahoitusmarkkinoiden vakaus perustuu ensi sijassa pankkien, sijoittajien ja luotonottajien vastuulliseen toimintaan. Harjoittamallaan sääntelyllä ja valvonnalla viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että rahoitusjärjestelmän riskit pysyvät hallinnassa.