Avdelningschef är Mika Pösö.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

Byrån för banktjänster

Byrån för banktjänster svarar för TARGET2- och T2S-betalningstjänster till Finlands Banks kunder, back office-funktionerna för hanteringen av finansiella tillgångar och penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen av lån till bankerna. Byrån deltar också i utvecklingen och hanteringen av Eurosystemets gemensamma finansiella infrastruktur och svarar för Finlands Banks kunders övergång till att använda de nya system och tjänster som Eurosystemet tillhandahåller.

Chef för byrån för banktjänster är Teemu Peltoniemi.

Byrån för penningpolitiska transaktioner

Byrån för penningpolitiska transaktioner svarar för front office-verksamheten för penningpolitiska operationer samt för penningpolitiska analyser, valutahandel, marknadsanalyser och placering av guldet.

Chef för byrån penningpolitiska transaktioner är Niko Herrala.

Tillgångsförvaltningsbyrån

Tillgångsförvaltningsbyrån svarar för investeringen av Finlands Banks finansiella tillgångar. Syftet med investeringsverksamheten är att säkerställa de finansiella tillgångarnas värde och bankens förmåga att stödja likviditeten i banksystemet och ekonomin. De finansiella tillgångarna har placerats i skuldebrev med högt kreditbetyg utgivna av stater och andra statsbundna institutioner, säkerställda obligationer, företagsobligationer och i aktier och fastigheter. Byrån svarar dessutom för investeringen av Finlands Banks andel av ECB:s valutareserv i samarbete med Estlands centralbank.

Chef för tillgångsförvaltningsbyrån är Jarno Ilves.

Byrån för motparter och säkerheter

Byrån för motparter och säkerheter svarar för hantering och uppdatering av de regler för motparter och säkerheter som gäller penningpolitiska transaktioner samt för analys och riskhantering på området. Till byråns uppgifter hör också att säkerställa att de värdepapper - inklusive emittenter - som används som säkerheter i penningpolitiska transaktioner och tillgångsköpprogram uppfyller godtagbarhetskriterierna. Byrån koordinerar processen för antagning av nya motparter.

Chef för byrån för motparter och säkerheter är Marjaana Hohti.