ECB:s beslut av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2003/4).

Finlands Banks euroguide

Broschyrer om eurosedlar och euromynt

Europeiska centralbanken har gett ut broschyrer om eurosedlar och euromynt. En del av broschyrerna kan beställas från Finlands Bank.