Skådeplats för evenemanget är Finlands Banks historiska huvudbyggnad från 1883. Konstutställningen inrättas i byggnadens fest- och representationslokaler och ger en inblick i bankens konstsamling som består av nästan 1200 verk. Frivilliga guider från Finlands Banks konstklubb ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund.

Utöver bildkonst utgör också musikframföranden en integrerad del av bankens öppet hus-evenemang. Pianokonserter har traditionellt framförts i den sal där Akseli Gallen-Kallelas Aino-triptyk finns upphängd. Konstupplevelserna varvas med korta presentationer om aktuella ekonomiska och penningpolitiska teman, som hålls av Finlands Banks och Finansinspektionens experter.

Finlands Banks myntmuseum ordnar samtidigt löpande popup-visningar av museets utställningar samt diskussioner och filmförevisningar. Myntmuseets utställningar behandlar pengarnas historia, penningpolitik, sedelkonst och andra aktuella teman.

Banken håller öppet hus och ställer ut sin konstsamling för allmänheten till påseende med några års mellanrum. Vid andra tidpunkter används Finlands Banks lokaler för den egna verksamheten, och då kan inga konstvisningar ordnas. Finlands Bank höll öppet hus senast i maj 2018. Information om kommande evenemang läggs ut på Finlands Banks webbplats och på sociala och andra medier.

Du kan också läsa om Finlands Banks konstsamling och huvudbyggnadens historia på konstwebben kansakunnanomaisuutta.fi/sv. Besökare kan dessutom bekanta sig med Finlands Banks verksamhet och historia på Finlands Banks myntmuseum, dit inträdet är fritt.