Finlands Banks öppet hus — Nationens egendom allt sedan 1811

Kejsar Alexander I utfärdade 1811 en förordning om att inrätta Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret i Åbo. Denna landets första bank blev sedermera Finlands Bank. Till Helsingfors flyttade banken 1819. Skådeplats för bankens öppet hus-dagar är Finlands Banks historiska huvudbyggnad i Kronohagen i Helsingfors.

Konstutställningen i byggnadens fest- och representationslokaler ger inblick i bankens konstsamling, som omfattar totalt ca 1200 verk. Finlands Banks frivilliga konstguider berättar om konstverken och deras historia och bakgrund. Utöver bekanta klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandiafresker ställer banken nu också ut nya konstverk som inte tidigare presenterats för allmänheten.

Vid sidan av bildkonst erbjuds innehåll om pengar och betalningar

Eurosedlarna och euromynten fyllde 20 år vid årsskiftet 2022. Utöver eurons historia, elektroniska betalningskanaler och mobila betalningar erbjuds också innehåll om kryptotillgångar och digitala centralbankspengar. Våra utställningspunkter bjuder på presentationer av sedlar men också funderingar kring hur en kontantlös värld skulle kunna se ut.

Utöver konstupplevelser bjuds besökarna på våra experters informationsinslag om aktuella ekonomiska och penningpolitiska teman. På programmet står också informationsinslag om cybersäkerhet med bland annat tips på hur man kan skydda sig mot nätfiske och bedrägerier på nätet. 

Finlands Banks myntmuseum ordnar under öppet hus-dagarna visningar som omfattar Finlands Banks verksamhet, pengars historia, penningpolitik, sedelkonst och ekonomiskt kunnande. Du kan också bekanta dig med Myntmuseets utställning på egen hand och enligt din egen tidtabell.

Praktiska anvisningar

  • Lämna ytterkläder och stora väskor i vår bevakade garderob. Ta med dig endast det som är nödvändigt.
  • Ställ också barn- och sittvagnar intill garderoben.
  • Fotografering är tillåten, men inte i alla rum (se anvisningarna på plats). Ta hänsyn till andra som befinner sig i samma rum och använd inte blixt.
  • Om du vill dela med dig av stämningen på sociala medier, använd hashtaggarna #PäiväPankissa ja #AvoimetOvet. 
  • Utställningsutrymmena på Finlands Bank är huvudsakligen tillgängliga. Gäster med nedsatt rörlighet blir av vår personal hänvisade till en tillgänglig ingång till konstutställningen.

Finlands Bank håller öppet hus torsdag och fredag 29–30.9. kl. 14–20 och lördag 1.10. kl. 11–17. Dörrarna stängs en timme tidigare och inträde beviljas enligt köprincipen. Finlands Bank ligger vid Snellmansplatsen, 00170 Helsingfors.

Du kan också bekanta dig med Finlands Banks konstsamling och huvudbyggnadens historia på konstwebben kansakunnanomaisuutta.fi/sv.

#PäiväPankissa #SuomenPankki #kansakunnanomaisuutta

Bild:
Risto Suomi © Kuvasto 2019
Marjatta Tapiola © Kuvasto 2019