HUvudkontoret

Postadress FINLANDS BANK
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Besöksadresser I Helsingfors
  • Snellmansplatsen (gäster)
Inkommande post till Finlands Bank

Vi tar emot post vardagar under tjänstetid kl. 8.00–16.15. Avlämningsstället för inkommande post till Finlands Bank finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). Ring på porttelefonen till vänster om porten så öppnas dörren från bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss. Hissen kan anropas på porttelefonen vid hissen.

Faktureringsaddress Finlands Bank
Ekonomiförvaltning
PB 160
00101 Helsingfors
Nätfakturaadress/operatör 003702022481/Basware (BAWCFI22)
Obs! Från den 1 juli 2010 tar Finlands Bank endast emot nätfakturor.
Bankförbindelse Finlands Banks konto i Danske Bank
FI03 8000 1700 0100 03
BIC DABAFIHH
FO-nummer​ 0202248-1​
Mervärdesskattenummer FI02022481​
Elektroniska underskrifter på Finlands Bank Se mer info
Telefonväxel

09 1831

Ingen tilläggsavgift tas ut för samtal till Finlands Bank.

Priset för mobilsamtal är beroende av abonnemangstyp, medan samtal från fast telefon debiteras enligt avgiften för lokal-, fjärr- eller utlandssamtal.

Fax 09 17 48 72
E-post

Förnamn.Efternamn@bof.fi
Å, ä, ö skrivs a eller o.

Finlands Banks skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Servicenummer

Kommunikationsenhetens kundtjänst

​09 183 2626

 
​Myntmuseet ​09 183 2981  
​Arkiv och registratur ​09 183 2616
Bibliotek 09 183 2661  

Kommunikationsenheten

Postadress Finlands Bank
Kommunikationsenheten
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Servicenummer 09 183 2626
E-post info(at)bof.fi
Kontakter från media
Se: För media

Kommunikationschef Jenni Hellström
telefon 09 183 2632

Chef för intressentkommunikation Iina Lario
telefon 09 183 2689

Chef för webkommunikation Mari Hienonen
telefon 09 183 2591

Kommunikationsassistent Heli Hyppönen
telefon 09 183 2660

Myntmuseet

Besöksadresser Snellmansgatan 2
Helsingfors
Öppetider​

11-17 tisdag-fredag
11-16 lördag-söndag
Stängt på måndagar

Servicenummer 09 183 2981
E-post rahamuseo(at)bof.fi
Intendent Jaakko Koskentola
telefon 09 183 2607

Tryckta broschyrer (se beställningsformulär)

Postadress Grano Oy
Kuortanegatan 1
00520 Helsingfors
Telefon -
Fax -
E-post markkinointilogistiikka(at)grano.fi

Biblioteket

Postadress Finlands Bank
Biblioteket
PB 160
00101 HELSINGFORS
Besöksadress Fredsgatan 19
FI-00170 HELSINGFORS
Öppettider Öppet enligt överenskommelse.
Stängt på skärtorsdagen, nyårsafton och hela juli.
Servicenummer 09 183 2661
E-post kirjasto(at)bof.fi

Finlands Banks och Finansinspektionens registratur (kontaktuppgifter för Finlands Banks kunder)

Postadress Finlands Bank
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30
Servicenummer ​09 183 2616
Fax 09 17 48 72
E-post registry(at)bof.fi
Beskrivning av handlingsoffentligheten Se mer info

Avdelningen för penningpolitik och forskning

Postadress Finlands Bank
Avdelning för penningpolitik och forskning
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Telefon 09 183 27 99
Fax 09 622 18 82
E-post rpsihteeri(at)bof.fi

Forskningsenheten

Postadress Finlands Bank
Forskningsenheten
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Telefon 09 1831
Fax 09 183 21 01
E-post research(at)bof.fi

Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT)

Postadress Finlands Bank
Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (BOFIT)
PB 160
FI-00100 Helsingfors
Telefon 09 1831
Fax 09 183 22 94
E-post bofit(at)bof.fi

Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Postadress Finlands Bank
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Telefon 09 183 21 01
Fax 09 183 23 11
E-post RVsihteerit(at)bof.fi

Statistikenheten

Postadress Finlands Bank
Statistikenheten
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS

avdelningen för betalningssystem

Postadress Finlands Bank
Avdelningen för betalningssystem 
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Besöksadress Finlands Bank
Avdelningen för betalningssystem
Säkerhetsdalsvägen 1
FI-01740 VANDA
Telefon 09 183 34 70
Fax -
E-post paula.teittinen(at)bof.fi

Huvudkontoret

Besöksadress Snellmansplatsen
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS

REGIONKONTOR I Vanda

Postadress     Finlands Bank
Avdelningen för betalningssystem
PB 160
FI-00101 HELSINGFORS
Besöksadress Finlands Bank
Avdelningen för betalningssystem
Säkerhetsdalsvägen 1
FI-01740 VANDA
Telefon 09 183 3464

Finansinspektionen

Finansinspektionen ligger i Helsingfors på Snellmansgatan 6.

Postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
Växel: 09 183 51

E-postadresserna: fornamn.efternamn(at)finanssivalvonta.fi

Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder
09 183 5360 (avgiftsfritt inom Finland) på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15

Finansinspektionens information

Finansinspektionens kontor ligger i Helsingfors, Snellmansgatan 6.

Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors

Telefonväxel: 09 183 51

E-post: Förnamn.Efternamn(at)fiva.fi
Å, ä, ö skrivs a eller o.

Finansinspektionens kundservicetelefon
Servicenumret 09 183 53 60 betjänar bank-, försäkrings- och investeringskunder vardagar kl. 9-11. Kundservicetelefonen ger också rådgivning i andra ärenden som gäller Finansinspektionen. Servicen riktar sig till kunder som anlitar tjänster tillhandahållna av företag under Finansinspektionens tillsyn.

Mediajour
Kommunikationsenhetens mediajour står till din tjänst vardagar klockan 9–16, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30. Numret är 09 183 5030.

Finlands Banks och Finansinspektionens registratur (kontaktuppgifter för Finansinspektionens kunder)

Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30

postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
telefon 09 183 5339
fax 09 183 5328
registry(at)fiva.fi

Inkommande post

Avlämningsstället för inkommande post till Finansinspektionen finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). Ring på porttelefonen till vänster om porten så öppnas dörren från bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss. Hissen kan anropas på porttelefonen vid hissen.