Finlands Bank ger ut sedlar i Finland enligt efterfrågan och med Europeiska centralbankens (ECB) tillstånd. Som medlem av Eurosystemet svarar Finlands Bank också för underhållet av kontanter i Finland, dvs. sörjer för äktheten och kvaliteten av kontanterna genom att ta alla falska och uttjänta sedlar ur omlopp. Finlands Bank garanterar en smidig kontantförsörjning genom att sörja för tillräckliga lager av sedlar och mynt och strategiska sedeldepåer, så att en eventuell exceptionell efterfrågan av kontanter kan tillgodoses.

Finlands Bank sköter kontantförsörjningen i samarbete med bankerna och övriga kontantförsörjningsparter. Målet är ett funktionssäkert, ekonomiskt effektivt och centraliserat kontantförsörjningssystem som uppfyller de mål som Eurosystemet fastställt.

Eurosedelserien består numera av sju sedlar i olika valörer och sedelstorleken varierar efter valör. Sedlarna ser likadana ut i alla euroländer.

Ny Europasedelserie

I euroländerna införs som bäst en ny sedelserie. Denna andra eurosedelserie i historien går under namnet Europa. Under kommande år kommer den nya serien stegvis att ersätta sedlarna i den första serien från den minsta 5-eurosedeln ända till 200-eurosedeln. Utgivningen av 500-eurosedeln upphör den 26 januari 2019. Sedeln är fortfarande lagligt betalningsmedel i hela euroområdet och behöver inte växlas in till sedlar av mindre valörer. Banker och sorteringscentraler kan återcirkulera sedeln till sina kunder.

Den första eurosedelserien utformades av Robert Kalina från österrikiska centralbanken och motiven på sedlarna föreställer arkitektoniska stilar under olika perioder i Europas kulturhistoria. Samma motiv upprepas i den andra sedelserien. De nya sedlarna har dock omarbetats till det yttre för tillägg av en rad mer sofistikerade säkerhetsdetaljer. Det gör det lätt att skilja de nya eurosedlarna från sedlarna i den första serien, men trots det kan de nya sedlarna utan problem identifieras som sedlar av motsvarande eurovalör.

Fyra av sedlarna i den nya eurosedelserien har nu införts:

  • En ny 5-eurosedel i Europaserien introducerades den 2 maj 2013
  • En ny 10-eurosedel i Europaserien introducerades den 23 september 2014
  • En ny 20-eurosedel i Europaserien introducerades den 25 oktober 2015
  • En ny 50-eurosedel i Europaserien introducerades den 4 februari 2017.
  • De nya 100- och 200-eurosedlarna i Europaserien introducera den 28 maj 2019.
  • Europaserien innehåller ingen 500-eurosedel.