Antalet präglade markmynt som gavs ut under perioden 1998-2001

Valor 1998 1999 2000 2001
10 mark 797 713 100 000 100 000 200 000
5 mark 813 650 100 000 100 000 200 000
1 mark 33 955 200 100 000 100 000 200 000
50 penni 3 345 500 100 000 100 000 200 000
10 penni 95 322 000 46 375 000 114 903 000 25 000 000