Avdelningschef är Katja Taipalus.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi.

Avdelningen består av följande byråer:

Byrån för finansiell statistik

Byrån för finansiell statistik svarar för datainsamling för den finansiella statistiken, för registerarbete och för kvalitetskontroll och analys av uppgifter per enhet.

Statistikchef för byrån för finansiell statistik är Elisabeth Flittner.

Byrån för statistisk analys och informationsservice

Byrån för statistisk analys och informationsservice svarar för utgivning av finansiell statistik, sammanställning av statistik för internationella organisationer, informationsservice och utveckling av statistikdatasystem.

Statistikchef för byrån för statistisk analys och informationsservice är Harri Kuussaari.

Byrån för makrofinansiell analys

Byrån för makrofinansiell analys svarar särskilt för regelbunden övervakning och analys av marknader, institut och skuldutvecklingen, riskbedömningar och utveckling av analysverktyg.

Chef för byrån för makrofinansiell analys är Helinä Laakkonen.

Byrån för makrotillsyn

Byrån för makrotillsyn svarar särskilt för beredning av bankens makrotillsynspolitik och finanssystempolitiken överlag och för utveckling och analys av makrotillsynsverktyg.

Chef för byrån för makrotillsyn är Hanna Freystätter.