Till TARGET-betalsystemtjänsterna hör

  • T2 (avveckling av betalningar),
  • T2S (avveckling av värdepapper),
  • TIPS (omedelbara betalningar) och
  • ECMS (säkerhetshanteringssystemet).

T2 är ett betalningssystem som ägs och upprätthålls av Eurosystemet. Systemet består av två delar: systemet för centraliserad likviditetshantering, CLM, och RTGS-systemet för avveckling i realtid av interbankbetalningar och kundbetalningar och betalningar mellan anslutna system (AS). Centralbanker, kreditinstitut och anslutna system kan lämna uppdrag om överföring av likvida medel (dvs. betalningsuppdrag, likviditetsöverföringsuppdrag och AS-överföringsuppdrag) till T2, som hanterar och avvecklar betalningarna. I T2 avvecklas betalningar som hänför sig till Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och interbanktransaktioner samt kommersiella transaktioner. Dessutom genomför de stora betalningssystemen, bl.a. CLS, EURO1 och STEP2, sin avveckling via T2. T2 erbjuder sina deltagare enhetliga tjänster, priser och övriga villkor i alla deltagande länder. I Finland tillhandahålls T2-tjänster i Finlands Banks delsystem TARGET-Suomen Pankki.

TARGET2-Securities (T2S) är en europeisk plattform för avveckling av värdepapperstransaktioner som tillhandahåller centraliserad avveckling i centralbankspengar enligt principen leverans mot betalning (delivery-versus-payment, DvP). Värdepapperscentralerna och deras deltagare använder T2S, som omfattar nästan hela den europeiska värdepappersmarknaden.  Finlands Bank öppnar penningkonton i T2S för sina kunder och tillhandahåller likviditetshanteringstjänster i T2S.

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) är en marknadsinfrastrukturtjänst som betaltjänstleverantörerna kan anlita för att tillhandahålla sina kunder penningöverföringar i real tid dygnet runt, alla dagar på året. TIPS avvecklar betalningarna i centralbankspengar och de deltagande betaltjänstleverantörerna håller en del av sin likviditet på ett särskilt penningkonto i TIPS. För att öppna ett konto i TIPS ska institutet uppfylla samma godtagbarhetskriterier som för T2. Finlands Bank öppnar TIPS-konton för sina motparter och erbjuder likviditetshanteringstjänster i TIPS. Alla betaltjänstleverantörer som följer SCT Inst-systemet och nås i T2, kan också nås i TIPS antingen som deltagare eller nåbar part.

Eurosystemets säkerhetshanteringssystem (ECMS) är det kommande gemensamma säkerhetshanteringssystem för Eurosystemets centralbanker och deras penningpolitiska motparter som införs i april 2024. Inom ECMS hanteras värdepapper som ställs som säkerhet vid Eurosystemets refinansieringstransaktioner samt andra säkerheter. Läs mer om ECMS-projektet på ECB:s webbplats.