Direktinvesteringar

Indirekta investeringar

 

Stater

Statsbundna institutioner

Utlåning till icke-finansiella företag

Aktier

Fastigheter

Övriga

Etappmål för den första fasen

Upprätthålla den offentliga debatten om klimat-förändringen och uppmuntra därmed stater att ställa tillräckligt ambitiösa nationellt fastställda bidrag i enlighet med klimatavtalet från Paris.

Uppmuntra statsbundna institutioner som emitterar värdepapper att ställa klimatmål för sin egen investerings-verksamhet.

Sektorspecifika begränsningar för kol, olja och gas*

(*Energikol högst 2 % av omsättningen,

energianvändning av kol: högst 5 % av omsättningen,

oljeborrning: högst 10 % av omsättningen,

gasproduktion högst 40 % av omsättningen

Alla begränsningar införs under 2022.

Banken tar ställning till okonventionella olje- och gaskällor under 2022, då tillräckliga klimatdata finns tillgängliga.

Mål för minskade utsläpp: 50 %

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapitalförval-tares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/klimateffekter

Investera i produkter eller sådana kapital-förvaltares produkter som har tillräckligt omfattande och ambitiösa klimatmål/

klimateffekter

Eventuella etappmål för den följande fasen

Kvantitativt mål till exempel genom att justera portföljens viktning

Kvantitativt mål på basis av målen för fas 1

Nya sektorspecifika begränsningar (nya sektorer, skärpning av gällande begränsningar)

Skärpning av målet för minskade utsläpp

   

Tidsplan

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa granskningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt 2022

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransk-ningspunkt senast 2025

Nästa gransknings-punkt senast 2025