Finlands Banks forskning avrapporteras i allmänhet först i form av diskussionsrapporter i serien Bank of Finland Research Discussion Papers, som banken också strävar efter att publicera som referentgranskade artiklar i internationellt erkända tidskrifter. Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader BOFIT ger också ut en egen BOFIT Discussion Papers -serie, en populärvetenskaplig serie BOFIT Policy Brief och prognoser och statistik om Ryssland och Kina.

Vetenskapliga monografier är samlingsverk eller andra monografier.

Andra vetenskapliga studier är artiklar som publiceras i icke-referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Referentgranskade artiklar

Finlands Banks mål är att publicera forskningsrönen i internationella referentgranskade tidskrifter.

Diskussionsrapporter

Forskningsrapporter om Finlands Banks prioriterade forskningsområden ges ut i form av diskussionsrapporter.

Bank of Finland Research Discussion Papers

BOFIT Discussion Papers