I detta regelverk har samlats de viktigaste avtal, regler och anvisningar som gäller Finlands Banks motparter och kunder. Finlands Bank har också rätt att utfärda ytterligare regler och anvisningar som inte ingår i regelsamlingen. Europeiska unionens och Europeiska centralbankens andra förordningar och beslut  är också bindande för de motparterna och kunderna.

Regelsamlingen är indelad i tre ämnesområden: 1) Regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter, 2) Avtalsmallar (för informationssyften), 3) Regler för TARGET2-Suomen Pankki.
 
Finlands Bank har rätt att ändra sina regler på det sätt som anges i avtalen med motparter och kunder. Ändringarna publiceras genom uppdatering av regelsamlingen.
 
Eventuella frågor om regelsamlingen besvaras av avdelningen för marknadsoperationer vid Finlands Bank, tfn 09 183 22 53. 

 

Regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter 

 1. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60)(omarbetning).  Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-10 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje.
  1. (EU) 2015/732, av den 16 april  2015, (ECB/2015/20)
  2. (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 , (ECB/2015/27) och rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015. 
  3. (EU) 2016/64 av den 18 november  2015, (ECB/2015/34)
  4. (EU) 2016/2298 av den 2 november  2016, (ECB/2016/31)
  5. (EU) 2017/1362 av den 18 maj  2017, (ECB/2017/12)
  6. (EU) 2018/570 av den 7 februari 2018, (ECB/2018/3)
  7. (EU) 2019/1032 av den 10 maj 2019, (ECB/2019/11).
  8. (EU) 2020/1690 av den 25  september 2020, (ECB/2020/45)
  9. (EU) 2021/889 av den 6 maj 2021, (ECB/2021/23)

  10.  (EU) 2022/987 av den 2 maj 2022, (ECB/2022/17)

 2. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE  (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510) om de värderingsavdrag som tillämpas vid i  genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35).   Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-6 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje.   
  1. (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016,  (ECB/2016/32)
  2. (EU) 2018/571 av den 7 februari 2018, (ECB/2018/4)
  3. (EU) 2019/1033 av den 10 maj 2019, (ECB/2019/12).
  4. (EU) 2020/506 av den 7 april 2020,  (ECB/2020/20).
  5. (EU) 2020/1692 av den 25 september 2020, (ECB/2020/46).
  6. (EU) 2022/988 av den 2 maj 2022, (ECB/2022/18).

 3. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/528,  av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/31). Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-9 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje. 
  1. (EU) 2014/870, av den 19 november 2014 , (ECB/2014/46)
  2. (EU) 2016/2300, av den 2 november 2016 , (ECB/2016/33)
  3. (EU) 2018/572, av den 7 februari 2018 , (ECB/2018/5)
  4. (EU 2019/1034) av den 10 maj 2019 , (ECB/2019/13).
  5. (EU 2020/515) av den 7 april 2020 , (ECB/2020/21).
  6. (EU 2020/634) av den 7 maj 2020, (ECB/2020/29).
  7. (EU 2020/1691) av den 25 september  2020, (ECB/2020/47)
  8. (EU 2021/975) av den 2 juni 2021, (ECB/2021/26).
  9. (EU 2022/989) av den 2 maj 2022, (ECB/2022/19).

 4. Genomförande av penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen på Finlands Bank

Regler för TARGET2-Suomen Pankki

 1. Regler för TARGET2-Suomen Pankki
 2. Regler om att öppna och föra ett särskilt T2S-konto för likvida medel (T2S DCA-konto) i TARGET2-Suomen Pankki
 3. Regler för att öppna och föra ett särskilt TIPS-konto för likvida medel (TIPS DCA-konto) i TARGET2 -Suomen Pankki
 4. Regler om automatisk kollatiralisering
 5. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 5 december 2012 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (omarbetning) (ECB/2012/27)   Denna riktlinje och ändringarna till den i styckena 1-8 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje. 
  1. (EU) 2013/750, av den 26 september 2013 , (ECB/2013/37)
  2. (EU) 2014/340, av den 5 juni 2014 , (ECB/2014/25)
  3. (EU) 2015/930, av den 2 april 2015 , (ECB/2015/15)
  4. (EU) 2016/579, av den 16 mars 2016 , (ECB/2016/6)
  5. (EU) 2017/2082, av den 22 september 2017,  (ECB/2017/28)
  6. (EU) 2018/1626, av den 3 augusti 2018 , (ECB/2018/20)
  7. (EU) 2019/1849, av den 4 oktober 2019, (ECB/2019/30)
  8. (EU) 2021/1759, av den 20 juli 2021, (ECB/2021/30)
  9. (EU) 2022/311, av den 17 februari 2022, (ECB/2022/4)

Avtalsmallar (för informationssyften)