I detta regelverk har samlats de viktigaste avtal, regler och anvisningar som gäller Finlands Banks motparter och kunder. Finlands Bank har också rätt att utfärda ytterligare regler och anvisningar som inte ingår i regelsamlingen. Europeiska unionens och Europeiska centralbankens andra förordningar och beslut  är också bindande för de motparterna och kunderna.

Regelsamlingen är indelad i tre ämnesområden: 1) Regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter, 2) Avtalsmallar (för informationssyften), 3) Regler för TARGET-Suomen Pankki.
 
Finlands Bank har rätt att ändra sina regler på det sätt som anges i avtalen med motparter och kunder. Ändringarna publiceras genom uppdatering av regelsamlingen.
 

Regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter 

 1. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60)(omarbetning).  Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-11 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje.
  1. (EU) 2015/732, av den 16 april  2015, (ECB/2015/20)
  2. (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 , (ECB/2015/27) och rättelse till ECB:s riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015. 
  3. (EU) 2016/64 av den 18 november  2015, (ECB/2015/34)
  4. (EU) 2016/2298 av den 2 november  2016, (ECB/2016/31)
  5. (EU) 2017/1362 av den 18 maj  2017, (ECB/2017/12)
  6. (EU) 2018/570 av den 7 februari 2018, (ECB/2018/3)
  7. (EU) 2019/1032 av den 10 maj 2019, (ECB/2019/11).
  8. (EU) 2020/1690 av den 25  september 2020, (ECB/2020/45)
  9. (EU) 2021/889 av den 6 maj 2021, (ECB/2021/23)
  10. (EU) 2022/987 av den 2 maj 2022, (ECB/2022/17)
  11. (EU) 2023/831 av den 16 december 2022, (ECB/2022/48)
  12. (EU) 2024/1163 av den 8 februari 2024, (ECB/2024/4)

 

2. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE  (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510) om de värderingsavdrag som tillämpas vid i  genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35).   Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-7 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje.   

 1. (EU) 2016/2299 av den 2 november 2016,  (ECB/2016/32)
 2. (EU) 2018/571 av den 7 februari 2018, (ECB/2018/4)
 3. (EU) 2019/1033 av den 10 maj 2019, (ECB/2019/12).
 4. (EU) 2020/506 av den 7 april 2020,  (ECB/2020/20).
 5. (EU) 2020/1692 av den 25 september 2020, (ECB/2020/46).
 6. (EU) 2022/988 av den 2 maj 2022, (ECB/2022/18)
 7. (EU) 2023/832 av den 16 december 2022, (ECB/2022/49).
 8. (EU) 2024/1164 av den 8 februari 2024, (ECB/2024/5)

 

3. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/528,  av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (omarbetning) (ECB/2014/31). Denna riktlinje och ändringarna, till den i styckena 1-10 nedan, har sammanställts i en iofficiell konsoliderad riktlinje. 

  1. (EU) 2014/870, av den 19 november 2014 , (ECB/2014/46)
  2. (EU) 2016/2300, av den 2 november 2016 , (ECB/2016/33)
  3. (EU) 2018/572, av den 7 februari 2018 , (ECB/2018/5)
  4. (EU 2019/1034) av den 10 maj 2019 , (ECB/2019/13).
  5. (EU 2020/515) av den 7 april 2020 , (ECB/2020/21).
  6. (EU 2020/634) av den 7 maj 2020, (ECB/2020/29).
  7. (EU 2020/1691) av den 25 september  2020, (ECB/2020/47)
  8. (EU 2021/975) av den 2 juni 2021, (ECB/2021/26).
  9. (EU 2022/989) av den 2 maj 2022, (ECB/2022/19)
  10. (EU) 2023/833 av den 16 december 2022, (ECB/2022/50).
  11. (EU) 2024/1165 av den 8 februari 2024, (ECB/2024/6)

 

4.  Genomförande av penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen på Finlands Bank

 

Regler för TARGET-Suomen Pankki DELSYSTEM

 1. TARGET-Suomen Pankki Regler

 2. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2022/912 av den 24 februari 2022
  om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av
  betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27)
  (ECB/2022/8)
  1. (EU) 2022/2250, av den 9 november 2022,  (ECB/2022/39)
  2. (EU) 2023/2415, av den 7 september 2023, (ECB/2023/22)

Avtalsmallar (för informationssyften)