gällande anvisningar

I dokumentet nedan ges anvisningar om de ECB-tilläggsupplysningar som ska lämnas i samband med Solvens II-rapporteringen.

övrigt om rapporteringen

Om revisioner (på engelska):

rapportering styrs av följande lagstiftning

Förordning om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50)