Här samlas bankens och Finansinspektionen maskinläsbara datamängder som avdelningarna publicerat. För innehållet svarar respektive utgivare. Datamängderna är öppet tillgängliga och kan utnyttjas vidare förutsatt att den ursprungliga källan anges.

Öppna data innehåller aldrig personuppgifter, tredje parts upphovsrätter eller annan information som är sekretessbelagd enligt lag. I samband med utgivningen godkänns en licens för datamängden som fastställer villkoren för utnyttjande och vidareutnyttjande av öppna data.

Inledningsvis är datamängderna begränsade och kompletteras efterhand enligt användarnas önskemål.

Den nya tjänsten för öppna data är en produkt av Finlands Banks digitaliseringsprocess. Målet för digitaliseringsprocessen är att höja personalens förändringsberedskap, skapa större genomsynlighet och ta fram lättillgängliga tjänster. 

Tyck till om vår tjänst för öppna data och påverka utvecklingen av produkten opendata@bof.fi.