Enligt grundlagen står Finlands Bank under riksdagens garanti och vård. Bankens verksamhet övervakas av bankfullmäktige, som består av nio riksdagsvalda ledamöter.

Banken leds av en direktion som består av en ordförande (chefdirektör) och högst fem andra medlemmar. Chefdirektören utnämns av republikens president på framställning av bankfullmäktige. De övriga direktionsmedlemmarna utnämns av bankfullmäktige. Behörighetsvillkor för tjänsten som direktionsmedlem är lämplig högre högskoleexamen för tjänsten och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet.

Chefdirektörens mandatperiod är sju år och de övriga direktionsmedlemmarnas fem år. En medlem av direktionen kan utses för högst tre perioder. En och samma person kan dock utnämnas till chefdirektör för två mandatperioder, även om han eller hon tidigare har varit medlem av direktionen.

Chefdirektören är medlem av ECB-rådet och därmed en av dem som beslutar om penningpolitiken för euroområdet.

För närvarande består direktionen av tre medlemmar. Ordförande och chefdirektör är Olli Rehn. Marja Nykänen är direktionens vice ordförande och Tuomas Välimäki är direktionsmedlem.

Yhteiskuva6-spfi-770x528.jpg