Europeiska centralbanken (ECB) godkänner omfattningen av myntutgivningen i euroländerna. De mynt som ges ut i Finland präglas av Myntverket i Finland.

Antalet präglade euromynt per år, mn.

 År 2 euro* 1 euro 50 cent 20 cent 10 cent 5 cent 2 cent 1 cent Totalt
 1999  16,090  16,210  20,696  42,350  133,520  63,380  1,785  8,100  302,131
 2000  8,680  36,639  67,097  0,500  167,449  56,660  13,937  7,600  358,562
 2001  29,132  13,862  4,432  121,763  14,730  213,756  0,500  0,500  398,675
 2002  1,386  14,114  1,147  100,759  1,499  101,824  0,659  0,659  222,047
 2003  9,080  0,790  0,790  0,790  0,790  0,790  6,790  6,790  26,610
 2004  10,029  5,529  0,629  0,629  0,629  0,629  8,024  9,690  35,788
 2005  10,800  7,935  4,800  0,800  0,800  0,800  5,800  5,800  37,535
 2006  11,000  1,705  6,850  1,000  1,000  1,000  4,000  4,000  30,555
 2007  8,600  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  3,000  3,000  19,600
 2008  9,800  1,000  8,000  1,000  1,000  1,000  1,500  1,500  24,800
 2009  9,300  1,000  7,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  22,300
 2010  5,600  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  0,800  11,200
 2011  6,800  0,800  3,800  8,800  0,800  0,800  0,800  0,800  23,400
 2012  6,800  0,800  4,800  10,800  10,800  0,800  0,800  0,800  36,400
 2013  3,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  6,200
 2014  2,700  0,200  0,200  0,200  0,200  13,780  0,200  0,200  17,680
 2015  2,200  0,200  0,200  10,200  10,200  0,200  0,200  0,200  23,600
2016 2,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 3,600
2017 3,100 0,100 0,100 0,100 0,100 10,180 0,100 0,100 13,880
2018 4,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 4,400
2019 6,470 0,000 0,000 0,000 0,000 7,980 0,000 0,000 14,450
 Totalt  167,217  103,334  132,991  303,141  346,967  477,029  50,545  52,189  1 633,413

* Också 2-euro jubileumsmynt