Kesätyöpaikat ja opiskelijat
Finlands Bank har årligen ca 40 sommarpraktikanter.

Finlands Bank har klarat sig bra i imageundersökningar. Våren 2020 blev banken 9:e i Universum-studien för studerande och hösten 2019 placerade sig banken på 17:e plats bland handelsstudenter i Universum-studien för unga proffs. Centralbanken hör till de attraktivaste arbetsgivarna inom den offentliga sektorn och vårt resultat placerar oss i den absoluta toppen bland centralbankerna. Läs om sommarjobbarnas vardag i sommarjobbarnas blogg (på finska).

I enkäten 2020 gav sommarpraktikanterna banken betyget 3,7 (på skalan 1–4). Särskilt nöjda var sommarpraktikanterna med de krävande och ansvarsfulla arbetsuppgifterna och arbetsklimatet. 

Sommarpraktikanterna och övriga unga anställda på Finlands Bank och Finansinspektionen uppskattar den goda sammanhållningen på arbetsplatsen och upprätthåller den genom att arrangera fritidsverksamhet inom den s.k. idrottsringen. Idrottsringen är en klubb som vill uppmuntra de unga att motionera, ägna sig åt hobbyn och prova på nya grenar. Via idrottsringen får unga anställda kontakt med kolleger på andra avdelningar och kan nätverka både under arbets- och fritid. Idrottsringen ger möjlighet att bilda sig en bredare uppfattning om centralbanken såväl på det personliga planet som med tanke på karriären.