Siirry sisältöön

IT-laitepalvelut pankkilaisten ja fivalaisten tukena

19.7.2018

Julia Jääski Suomen Pankin IT-yksiköstä.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kulisseissa toimii IT-yksikkö, joka huolehtii laitteiden ja verkkojen lisäksi kaikkien muidenkin IT-härvelien toimivuudesta. Työskentelen kesän ajan Suomen Pankissa IT-yksikön laitepalveluissa, jonka yhtenä tehtävänä on auttaa pankkilaisia ja fivalaisia erilaisissa tietokoneisiin ja näyttöihin liittyvissä ongelmissa ja tarpeissa.

Työhöni kuuluu esimerkiksi pöytäkoneiden vaihtoa kannettaviin tietokoneisiin, uusien koneiden vientiä ja asennusta asiakkaille, tietokoneiden ja niiden ohjelmistojen asennuksia, erinäisten oheistarvikkeiden, kuten hiirien, näppäimistöjen ja kuulokkeiden toimittamista niitä tarvittaessa. Muita hommia on ajureiden (esimerkiksi näytönohjainten ja äänikorttien) ja BIOS-versioiden päivittäminen sekä muunlaisten päivitysten ajaminen. IT:llä toimii myös silloin tällöin IT-kirppis, josta henkilökunta voi löytää itselleen esimerkiksi käytöstä poistetun läppärin tai näytön edullisesti. Olen myös huolehtinut myytävien laitteiden puhdistamisesta ja luovuttamisesta ostajille.

Olin Pankissa jo viime kesänä samoissa tehtävissä. Tänä vuonna olen päässyt lisäksi tutustumaan lähiverkon toimintaan, sekä olen kirjoittanut käyttöohjeen esimerkiksi Finanssivalvonnan kokoushuoneiden kokoustekniikan käyttämiseen. Tehtäviini kuuluu tietenkin myös erilaisten ongelmien ratkominen, joita meille IT-laitepalveluihin tulee puhelimitse tai pankissa käytössä olevan Service Now-palveluportaalin kautta. Asiakaspalvelun ansiosta työpäivät ovatkin vaihtelevia, sillä aina voi löytyä uudenlainen ongelma ratkaistavaksi.

Töiden lomassa olen tehnyt lopputyöhöni liittyvää selvitystä Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa. Siihen kuului muun muassa koko Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilöstölle lähetetty Ergo Pro -taukoliikuntaohjelman käyttämiseen liittyvä kysely. Oli mukavaa nähdä kuinka moni siihen vastasi. Tämä tukee lisää mielikuvaani siitä, että henkilöstö koostuu mukavista ja auttavaisista ihmisistä, joiden ansiosta Suomen Pankki houkuttelisi aina vain uudelleen tulemaan luokseen. Valmistun kuitenkin hyvinvointi- ja terveysteknologian insinööriksi, joten matkani jatkunee jatkossa muissa tehtävissä.

Kaiken kaikkiaan Suomen Pankki jää mieleeni mahtavana työpaikkana, josta sain eväitä monelta kantilta loppuelämääni varten. Kiitos kaikille kanssatyöskentelijöille mukavista kesistä!

Kesä numero 2: Paluu vakuutusvalvonnan pykälien pariin    

17.7.2018

Armida Rantanen on kesätöissä Finanssivalvonnassa.

Toinen kesäni Finanssivalvonnan Vahinko- ja henkivakuutustoimistossa pyörähti käyntiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Päädyin myös tänä kesänä kirjoittelemaan kesätyöblogiin ja jotta en täysin toistaisi itseäni, aloitin kirjoitusprosessin palaamalla viime kesänä kirjoittamaani tekstiin. Kerroin silloin kesätyöblogissa toimistomme valvontatehtävistä yleisemmin, joten tällä kertaa keskityn siihen, miten toinen kesä on tähän mennessä poikennut ensimmäisestä ja mikä sai minut palaamaan Finanssivalvontaan. Yksi asia on kuitenkin jälleen samalla tavalla kuin viime vuonna, nimittäin eletään jälleen kesän helteisimpiä päiviä, kun kirjoitan blogiin.

Työskentelin viime vuonna Finanssivalvonnassa yhteensä seitsemän kuukautta. Kesäkuussa 2017 aloitin kesätyöntekijänä ja syyskuussa pääsin jatkamaan Fiva-uraani avustavana lakimiehenä vahinko- ja henkivakuutustoimiston lisäksi pankkien jatkuvassa valvonnassa. Viime vuoden aikana pääsin siis kerryttämään kokemusta Finanssivalvonnan kahdesta eri toimistosta, kahdelta eri osastolta. Mieleeni tuosta seitsemästä kuukaudesta jäivät erityisesti kannustava työyhteisö, osaamiskäyrän kanssa samassa suhteessa kasvava vastuu ja tietenkin mielenkiintoiset työtehtävät.

Tänä vuonna olen jälleen palannut vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvonnan pariin, mutta kuluneet puolitoista kuukautta ovat olleet monelta osin erilaiset viime kesään verrattuna. Ensimmäisenä kesänä työtehtäväni loivat minulle hyvän yleiskuvan valvontaprosessista, sillä pääsin tutustumaan paitsi vakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ja oikeudelliseen puoleen, myös muiden kuin lakimiesten toimenkuvaan ja tehtäväkenttään. Tein kesän aikana tarpeen mukaan erilaisia tehtäviä myös muille toimistomme asiantuntijoille kuin lakimiehille. Viime kesä antoi siis hyvät eväät keskittyä tänä kesänä suoranaisemmin lakimiesten tehtäviin, kun kokonaiskuva valvonnasta oli jo hallussa.

Kesäni on tähän mennessä pitänyt sisällään syvällisempää paneutumista valvonnan sääntelypuoleen. Parasta antia on ollut työyhteisön osoittama luottamus ja sen myötä mahdollisuus toimia oman osaamisen rajoissa itsenäisesti. Olen saanut hoitaa vakuutusyhtiöitä koskevia päätöksentekoprosesseja aina asian tutkimisesta päätöksen kirjoittamiseen saakka, pitänyt tarpeen tullen yhteyttä valvottaviin tahoihin sekä muihin viranomaisiin, valmistellut kyselyitä valvottavien toimintaan liittyen ja päässyt mukaan myös kansainvälistä yhteistyötä vaativiin projekteihin. Lisäksi työtehtävissäni on otettu huomioon tekeillä olevan graduni aihealue, kun olen vakuutusvalvonnan ohella päässyt osallistumaan tietosuoja-asetusta koskeviin projekteihin ja selvityksiin.

Työtehtäväni Finanssivalvonnalla ovat olleet motivoivia. Nuorena, pian valmistuvana lakimiehenä koen tärkeäksi ammatillisen itsevarmuuden kehittymisen. Finanssivalvonnassa lakimiesten kanssa työskentely antaa mahdollisuuden perehtyä aidosti siihen, mikä lain tarkoitus on ja miten lakia tulisi soveltaa. Kesän aikana olen lisäksi huomannut pystyväni kyseenalaistamaan ja pohtimaan oikeudellisia ongelmia kriittisemmin, mikä on mielestäni yksi juristin tärkeimpiä taitoja.

Oman osaamisen ja potentiaalin huomaaminen on kiinni paitsi mielekkäistä tehtävistä, myös työyhteisöstä. Kokemus siitä, että nuoresta iästäni ja rajallisesta kokemuksestani huolimatta kollegani kysyvät ja kuuntelevat näkemyksiäni, arvostavat työpanostani ja toisaalta ovat aina valmiita tarjoamaan tukensa ja apunsa kinkkisissä tilanteissa ja haastavissa tapauksissa, saa minut arvostamaan Finanssivalvontaa työnantajana ja työyhteisönä, ja sai minut empimättä hakemaan kesätöitä uudelleen.

Pehmeä laskeutuminen keskelle Italian markkina-turbulenssia – kesätöissä markkinaoperaatioiden toimistossa

4.7.2018

 Rasmus Rannikko, markkinaoperaatioiden toimisto.

Kesätyöt Suomen Pankin pankkitoimintaosaston markkinaoperaatioiden toimistossa ovat lähteneet käyntiin vauhdilla. Uuteen työhön perehtymisen ja raitiovaunuihin totuttelun ohella pääsin opettelemaan muun muassa myös italialaisten poliitikkojen nimiä: oli Contea, Cottarellia, Savonaa ja Salvinia. Italian vaiherikkaiden hallitusneuvotteluiden aikana markkinoilla nähtiin poikkeuksellisia liikkeitä esimerkiksi Italian valtionlainojen koroissa. Italian poliittisen turbulenssin työllistämänä pääsin tositoimiin heti ensimmäisinä työpäivinäni. Haastetta, monipuolisuutta ja mielenkiintoa on riittänyt työtehtävissä alusta alkaen.

Mitä markkinaoperaatioiden toimistossa käytännössä tehdään? Toimistomme työskentelee rahapolitiikan toteuttamisen parissa sekä seuraa rahoitusmarkkinoita ja analysoi niiden liikkeitä. Suurin osa työajastani kuluu nimenomaan markkinoiden seuranta- ja analyysitehtävissä sekä ajankohtaisen markkinatiedon tuottamisen parissa. Analysoimme esimerkiksi, mikä ajaa osakemarkkinoiden liikkeitä tai valtionlainojen korkoja. Suomenpankkilaiset pääsevätkin kesän aikana kuulemaan ja lukemaan markkina-analyysejäni sekä muuta tuottamaani markkinainformaatiota.

Markkinaoperaatioiden toimisto vastaa lisäksi eurojärjestelmän rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvästä front-office toiminnasta ja sen valmistelusta osana eurojärjestelmää. Eurojärjestelmän rahapolitiikan päätavoitteena on ylläpitää euroalueen hintavakautta. Kansallisten keskuspankkien pääjohtajista koostuva Euroopan keskuspankin neuvosto päättää rahapoliittisista toimenpiteistä, kuten ohjauskorosta, joilla hintavakautta ylläpidetään. Suomessa eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan toteutuksesta vastaa Suomen Pankki.

Toimistomme osallistuu rahapolitiikan toteutukseen muun muassa myöntämällä rahoitusta Suomen Pankin vastapuolipankeille. Esimerkiksi toukokuun 2018 lopussa vastapuolipankeilla oli Suomen Pankille avoinna olevia luottoja reilun 10 mrd. euron edestä. Rahapolitiikan operaatioiden toteutus vaatii huolellisuutta ja tiivistä kommunikaatiota toimiston jäsenten kesken, jotta tiukasti aikataulutetun prosessin kaikki vaiheet tulee suoritettua ilman näppäilyvirheitä. Vaikka keskuspankkijärjestelmän toiminta on minulle pääpiirteittäin tuttua jo Tampereen yliopiston makrotaloustieteen luennoilta, tulee keskuspankissa työskentely syventämään osaamistani ja antamaan laajasti uutta näkökulmaa näihin asioihin.

Tehtävien ajankohtaisuus ja hektisyys tekevät työstä erityisen mielenkiintoista. On todella antoisaa päästä työkseen seuraamaan maailman politiikan ja talouden tapahtumia reaaliajassa. Bloombergin reaaliaikaisen markkinainformaation seuraaminen kolmelta ruudulta samanaikaisesti vaati aluksi opettelua ja totuttelua, mutta on ensimmäisten viikkojen aikana sulautunut jo päivittäisiin rutiineihin. Työssä on myös oppinut haravoimaan tärkeimmät asiat suuresta informaatiomäärästä, joka päivittyy jatkuvasti. Lisäksi on ollut virkistävää päästä todistamaan, kuinka koulukirjoista on konkreettista hyötyä työelämässä. Markkinoita päivittäin seuratessa on ollut mielenkiintoista nähdä, miten markkinat reagoivat uuteen informaatioon suhteessa koulussa opittuihin teorioihin.

Kesätyö markkinaoperaatioiden toimistossa on rahoitusmarkkinoiden toiminnasta kiinnostuneen taloustieteen pääaineopiskelijan näkökulmasta ainutlaatuinen paikka päästä sisään euroalueen keskuspankkitoimintaan. Itse asiassa tämä on juuri sellaista työtä, jota voisin tehdä myös taloustieteen opintojeni päätyttyä. Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden toimintamekanismin ymmärtäminen sekä yleinen uteliaisuus maailman tapahtumia ja ajan hermolla pysymistä kohtaan ovat näin kesätyöntekijän näkökulmasta tärkeimmät taidot tässä työssä pärjäämiseen.

Kesätyö yhteiskunnallisesti merkittävän Suomen Pankin asiantuntevassa, rennossa ja kannustavassa työyhteisössä on ylittänyt jo entuudestaan korkeat odotukseni työn mielekkyydestä. Luottamus osaamiseeni ja sitä kautta saamani vastuu ovat olleet kesätyön positiivisimpia yllätyksiä. Koen päässeeni mukaan työyhteisön täysimääräiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Toimiston asiantuntijoille täytyy nostaa hattua erityisesti siitä, että minulle ei ole ainoastaan kerrottu miten asiat tehdään, vaan myös miksi asiat tehdään. Tämä on merkittävästi auttanut tehtäviini perehtymisessä. Ensimmäisen kesäkuukauden ollessa takana odotan jalkapallon MM-kisojen lopputuloksen ohella innolla näkeväni, mitä loppukesä Suomen Pankissa tuo tullessaan!

kesätyöntekijät ovat täällä taas!

27.6.2018

Kesän 2018 bloggaajat yhteiskuvassa: vasemmalta Armida Rantanen, Suvi Hautala, Hanna Pekkola, Nea Tiililä, Hannele Alanen, Rasmus Rannikko, Iida Rapi ja Emma Raivio. Kuvasta puuttuu Julia Jääski.  

Tervetuloa seuraamaan Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kesätyöntekijöiden blogia! Tänä kesänä blogia kirjoitetaan jo neljättä kertaa. Bloggaajina on yhdeksän innokasta kesätyöntekijää: Hannele Alanen, Julia Jääski, Hanna Pekkola, Emma Raivio, Rasmus Rannikko, Armida Rantanen, Iida Rapi, Nea Tiililä ja minä Suvi Hautala. Tässä ensimmäisessä postauksessa esittelen kaikki bloggaajat sekä avaan Suomen Pankin tämän vuoden kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessia ja kerron pankista työnantajana.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta tukevat nuorten työllistymistä tarjoamalla kesätyöpaikan yhteensä noin 50 opiskelijalle vuosittain. Kesätyöpaikkoihin hakemuksia tuli tänä vuonna noin 1600. Uusille lukijoille mainittakoon, että Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä.
Suomen Pankki on tuttuun tapaan mukana Vastuullinen kesäduuni- kampanjassa, jonka ydinideana on, että työnantaja sitoutuu hyvän kesätyön kuuteen periaatteeseen. Periaatteita ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, kattava perehdytys, oikeudenmukaisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

Tähän väliin muutama sana itsestäni. Olen Suvi ja työskentelen kesän ajan Suomen Pankin hallinto-osastolla, jossa työtehtäviini kuuluu muun muassa osastopäällikön sihteerin avustaminen ja sijaistaminen, matkahallintoon ja laskuihin liittyvät tehtävät, sekä erilaiset kokous- ja tilaisuusjärjestelyt. Opiskelen Haaga-Heliassa viimeistä vuotta johdon assistenttityö ja kielet - koulutusohjelmassa josta valmistun tradenomiksi joulukuussa. Tältä kesätyöltä odotan, että pääsen hyödyntämään osaamistani erilaisissa tehtävissä, mutta kaikkein eniten haluan oppia assistentin työhön liittyviä hyviä toimintatapoja vanhoilta konkareilta. Henkilöstöhallintoon liittyvät asiat kiinnostavat minua, joten kesätyö hallinto-osastolla on hieno mahdollisuus verkostoitua muiden työntekijöiden kanssa ja kartuttaa samalla omaa tietotaitoa. Oman mielenkiintoisen mausteensa kesätyöhön tuo tämän blogin ja kesätyöntekijöiden kesätapahtuman koordinointi.

Tähän mennessä omiin kokemuksiini pohjautuen voin todeta, että kesätyöhakuprosessi oli positiivinen kokemus, jonka aikana minut pidettiin hyvin ajan tasalla rekrytoinnin vaiheista. Perehdytys työtehtäviin on ollut kattavaa ja perusteellista. Olen työskennellyt pankissa nyt kuukauden ja päässyt hyvin sisään työtehtäviin. Meille kesätyöntekijöille järjestettiin kaksi yhteistä perehdytystilaisuutta, joissa kerrottiin yleisistä toimintavoista ja pankin toiminnasta. Johtokunnan jäsen Marja Nykänen kävi yhdessä näistä puhumassa meille. Tilaisuudet olivat hyödyllisiä ja informatiivisia meille uusille.

Johtokunnan jäsen Marja Nykänen tapasi kesätyöntekijöitä perehdytystilaisuudessa Rahamuseossa.

Hain Suomen Pankkiin kesätöihin, koska se vaikutti mielenkiintoiselta työpaikalta ja minulle oli muodostunut hyvä kuva pankista työnantajana. Universum, joka on kansainvälinen työnantajakuvan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijayritys, julkaisi kesäkuussa opiskelijatutkimuksen, jossa selvitettiin kaupallista alaa opiskelevien suosikkityönantajia. Tutkimuksen mukaan Suomen Pankki on kymmenenneksi suosituin työnantaja. Lisäksi pankki on tänäkin vuonna julkisen sektorin suosituin työnantaja. Mahtavaa, muitakin opiskelijoita on siis kanssani samaa mieltä!

Pidemmittä puheitta siirrytäänpä muiden bloggaajien esittelyyn

Lähes kaikki bloggaajat ovat ensimmäistä kertaa kesätöissä Suomen Pankissa tai Finanssivalvonnassa. Oikeustiedettä opiskelevalle Armidalle työympäristö on kuitenkin jo tuttu, sillä hän on toista kesää Finanssivalvonnassa. Viime vuonna hän työskenteli sekä vakuutus- että pankkivalvontaosastolla yhteensä seitsemän kuukautta. Tänä kesänä Armida on vakuutusvalvontaosastolla, vahinko- ja henkivakuutustoimistossa. Keskeisiin työtehtäviin kuuluvat toimiston lakimiesten avustaminen valvontaan liittyvissä asioissa. Kesältä hän odottaa entistä suurempaa vastuuta ja luottamusta kollegoilta. Armida on myös viime vuodelta tuttu bloggari.

Nea ja Hannele ovat myös fivalaisia. Nea työskentelee taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit -osastolla avustaen makrovakausanalyysitehtävissä ja makrovakausinstrumenttien soveltamisessa ja kehittämisessä. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa taloustiedettä. Nea on gradua vaille valmis maisteri. Kesältä hän odottaa oppivansa paljon makrovakauspolitiikasta, Finanssivalvonnan toimintatavoista sekä päätöksenteosta. Nea haluaa haastaa itseään ja osaamistaan kiinnostavilla työtehtävillä.

Hannele opiskelee Helsingin yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja syksyllä alkaa viides opiskeluvuosi. Kesän hän työskentelee markkina- ja menettelytapavalvonnan sijoituspalvelut ja -tuotteet toimistossa, jossa työtehtäviin kuuluvat muun muassa erilaisten hakemus- ja ilmoitusasioiden käsittely sekä avustaminen toimiston muissa projekteissa ja työtehtävissä. Hannele odottaa kesältä uuden oppimista ja jo opitun osaamisen syventämistä sekä tutustumista muihin kesätyöntekijöihin.

Suomen Pankissa pankkitoimintaosastolla markkinaoperaatioiden toimistossa työskentelevä Rasmus odottaa kesän aikana pääsevänsä tutustumaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toimintaan. Keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat rahapolitiikan toimeenpano sekä markkinoiden päivittäinen seuranta ja analysointi. Rasmuksesta on erityisen mielenkiintoista päästä kesätyössään päivittäin seuraamaan maailmantalouden tapahtumia. Hän opiskelee taloustiedettä Tampereen yliopistossa ja mielenkiinnolla odottaa näkevänsä, kuinka koulussa opitut asiat soveltuvat käytäntöön.

Julia on toista kesää töissä Suomen Pankin IT-yksikössä, jossa hänen tehtäviinsä kuuluu tietokoneiden asentaminen ja toimitus asiakkaille sekä IT-laitepalvelupyyntöihin vastaaminen. Hän opiskelee tieto-ja viestintätekniikkaa pääaineenaan hyvinvointi- ja terveysteknologia. Tältä kesältä Julia odottaa uusien taitojen oppimista kivalla fiiliksellä.

Iida ja Emma työskentelevät molemmat Suomen Pankin johdon sihteeristössä. Iida työskentelee pankin kirjastossa, joka kuuluu johdon sihteeristön tiedonhallintatoimistoon. Hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan suomen kieltä. Sivuaineina Iida lukee muun muassa informaatiotutkimusta, tietotekniikkaa, englantia ja kirjallisuutta. Tulevaisuuden tavoitteena hänellä on pätevöityä ja työllistyä kirjastoalalle. Iida kertoo omien työtehtäviensä Pankin kirjastossa koostuvan monipuolisesti kaikenlaisesta: kirjojen ja artikkeleiden luetteloinnista eri tietokantoihin, laskujen asiatarkastuksesta, hankintojen tekemisestä ja tietenkin asiakaspalvelusta. Iida odottaa kesätyöltä saavansa uudenlaista, pienen erikoiskirjaston näkökulmaa kirjastotyöhön, uutta työkokemusta ja uusia haasteita.

Emma työskentelee johdon sihteeristössä johtokunnan sihteeripalveluissa. Keskeisiin työtehtäviin kuuluu osastosihteerin ja johtokunnan assistenttien avustaminen ja sijaistus. Johtokunnan assistenttien sijaistamisessa tehtävät ovat henkilöassistentin tehtäviä ja koostuvat esimerkiksi kalenterin ja sähköpostin hallinnasta, matkajärjestelyistä sekä laskujen käsittelystä. Emma valmistui juuri Haaga-Heliasta, jossa hän suoritti viidessä vuodessa kaksi englanninkielistä tutkintoa: Degree Programme in Tourism ja Degree Programme for Multilingual Management Assistants. Assistentin tehtävät ovat Emmalle jo entuudestaan tuttuja, sillä hän on työskennellyt matka-assistenttina YK:n yliopiston WIDER-instituutilla sekä sihteeriharjoittelijana puolustusministeriössä ja Turvallisuuskomiteassa. Emma uskoo, että tulee oppimaan kesän aikana paljon uutta ja monipuolisia työtehtäviä on varmasti edessä eri sijaisuuksien myötä. Toiveissa hänellä on, että ehtisi tutustua myös muihin kesähessuihin ja osallistua yhteisiin tapahtumiin.

Hanna työskentelee Suomen Pankin rahahuolto-osasto, joka sijaitsee Vantaan toimipisteessä. Hanna on opiskellut nyt vuoden Haaga-Heliassa johdon assistenttityö ja kielet – koulutusohjelmassa. Hänestä on mahtavaa, että on päässyt opiskeluja vastaavaan kesätyöhön, jossa aloittaa ammatillinen kehittyminen varsinkin kun kyseessä on opettavainen ja vastuullinen työ. Keskeisinä työtehtävinä ovat matkoihin ja kokouksiin liittyvät järjestelyt, matkalaskujen tekeminen, työaikatietojen hallinnointi, laskujen käsittely sekä arkistointi. Heti kesätyöt aloitettuaan Hanna pääsi mukaan järjestämään kolmipäiväistä kansainvälistä Money in the Digital Age- seminaaria, jota hän kehuu erittäin hienoksi kokemukseksi. Kesältä Hanna odottaa monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä, joissa pääsee haastamaan itseään. Hanna on innoissaan uusista verkostoitumismahdollisuuksista sekä tutustumisesta hänelle ennestään vieraaseen pankkimaailmaan. Lisäksi Hanna toivoo saavansa laajan ymmärryksen rahahuollon toiminnasta sekä Suomen Pankin tehtävistä. Ennen kuin Hanna aloitti työt häneltä kysyttiin useasti, mitä Suomen Pankki tekee. Tähän kysymykseen Hanna kertoo rakentavansa jatkuvasti kattavampaa vastausta ja uskoo kesän loppuun mennessä olevansa paljon viisaampi ja uusia kokemuksia rikkaampi. 

Pysythän matkassa mukana, sillä julkaisemme postauksia viikoittain. Ensi viikolla bloggaajavuorossa on Rasmus, joka avaa mielenkiintoista arkeaan pankkitoimintaosastolla.