TARGET-maksujärjestelmäpalveluihin kuuluvat

  • T2 (maksujen selvitys),
  • T2S (arvopaperien selvitys),
  • TIPS (pikamaksupalvelu) ja
  • ECMS (vakuuksienhallintajärjestelmä).

T2 on eurojärjestelmän omistama ja ylläpitämä maksujärjestelmä. Se koostuu kahdesta osasta: CLM keskitetty likviditeetinhallinta ja RTGS reaaliaikaisten pankkien välisten ja asiakasmaksujen sekä liitännäisjärjestelmämaksujen (AS) selvitykseen. Keskuspankit, luottolaitokset ja liitännäisjärjestelmät voivat lähettää käteissiirtomääräyksiä (eli maksumääräyksiä, likviditeetin siirtomääräyksiä ja AS-siirtomääräyksiä) T2:lle, joka käsittelee ja suorittaa maksut keskuspankkirahassa. T2:ssa selvitetään eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin sekä pankkien välisiin transaktioihin ja kaupallisiin toimiin liittyvät maksut. Lisäksi suuret maksujärjestelmät mm. CLS, EURO1 ja STEP2 selvittävät euromääräiset katteet T2:ssa. T2 tarjoaa osapuolille yhdenmukaistetut palvelut, hinnat ja muut ehdot kaikissa osallistujamaissa. Suomessa T2 -palvelut tarjotaan TARGET- Suomen Pankki -nimisessä osajärjestelmässä.

TARGET2-Securities (T2S) on eurooppalainen arvopaperikaupan selvitysalusta, joka tarjoaa keskitetyn toimitus maksua vastaan (delivery-versus-payment, DvP) -selvityksen keskuspankkirahassa. Arvopaperikeskukset ja niiden osapuolet käyttävät T2S:ää, ja se kattaa lähes koko Euroopan arvopaperimarkkinat. Suomen Pankki avaa osapuolilleen T2S-kohtaisia ​​rahatilejä ja tarjoaa T2S:ssä likviditeetin hallintapalveluita.

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) on markkinainfrastruktuuripalvelu, jonka avulla maksupalveluntarjoajat voivat tarjota rahansiirtoja asiakkailleen reaaliajassa ja kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. TIPS suorittaa maksut keskuspankkirahassa ja TIPSiin osallistuvat maksupalveluntarjoajat pitävät osan likviditeetistään erillisellä TIPS-rahatilillä. Avatakseen euromääräisen TIPS-tilin, osapuolen on täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset kuin T2:ssa. Suomen Pankki avaa osapuolilleen TIPS-tilit ja tarjoaa likviditeetin hallintapalveluita TIPSissä. Kaikki maksupalveluntarjoajat, jotka noudattavat SCT Inst -järjestelmää ja ovat tavoitettavissa T2:ssa, ovat tavoitettavissa myös TIPS:ssä joko osallistujana tai tavoitettavana osapuolena.

Eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmä (ECMS) on eurojärjestelmän keskuspankkien ja niiden rahapolitiikan vastapuolten tuleva yhteinen vakuuksien hallintajärjestelmä, joka otetaan käyttöön huhtikuussa 2024. ECMS:ssa hallinnoidaan eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuutena käytettäviä arvopapereita ja muita vakuuksia. Lisätietoja ECMS-hankkeesta tarjoaa EKP.

TARGET-palvelut