Toiminta-ajatus

Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja.

 • Suomen Pankki on kansallinen keskuspankki ja eurojärjestelmän jäsen
 • Pidämme yllä hintavakautta
 • Edistämme rahoitusjärjestelmän vakautta
 • Huolehdimme maksujärjestelmän tehokkuudesta ja turvallisuudesta
 • Tuemme kestävää kasvua ja korkeaa työllisyyttä Suomessa ja EU:ssa

Suomen Pankin toiminta-ajatus

Visio

”Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki, joka ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa päämääränään kansalaisten hyvinvointi.”

Suomen Pankin visio

Toimintaa ohjaavat periaatteet

 1. Luomme lisäarvoa asiantuntemuksella, oivaltavilla ratkaisuilla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä.
 2. Perustamme kannanottomme ja päätöksemme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin.
 3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, tavoitamme sidosryhmämme ja käymme rakentavaa vuoropuhelua kotimaassa ja eurojärjestelmässä.
 4. Tarjoamme edistykselliset ja luotettavat keskuspankkipalvelut suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
 5. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden varautumalla muutos-, häiriö- ja kriisitilanteisiin.
 6. Kehitämme osaamistamme ja työtapojamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.
 7. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 8. Toteutamme tehtävämme tehokkaasti ja taloudellisesti pitäen yllä vakaata voitonjakoa valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.
 9. Edistämme kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa.

Strategiset painopisteet vuosille 2021–2023

 1. Koronakriisin vaikutusten arviointi ja ratkaisut
 2. Panostus EKP:n rahapolitiikan strategian arviointiin ja uudistamiseen
 3. Eurojärjestelmän digitaalisen keskuspankkirahan valmistelu
 4. Tiedolla johtaminen ja vaikuttaminen
 5. Kotimainen talouspoliittinen vaikuttaminen ja talousosaamisen edistäminen