Siirry sisältöön

Suomen Pankin toiminta-ajatus on rakentaa taloudellista vakautta. Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia.

Arvot

Suomen Pankin toiminta pohjautuu sen työntekijöiden noudattamaan kolmeen arvoon:

Osaava

 • Korkea ammattitaito ja ammattietiikka ovat työmme perusta.
 • Uudistamme jatkuvasti taitojamme ja toimintatapojamme.

Arvostava

 • Teemme työtä yhdessä toisiamme kunnioittaen ja yhteisten päämäärien hyväksi.
 • Rohkaisemme avoimeen keskusteluun ja esitämme tuoreita näkemyksiä.

Vastuullinen

 • Toimimme vastuullisesti ja riippumattomasti.
 • Olemme luotettava yhteistyökumppani.

Visio ja strategia

Suomen Pankin visiona on olla tunnettu eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä.

Vision toteutumiseksi noudatetaan strategiaa, jonka mukaan Suomen Pankki:

 1. perustaa vaikuttavuutensa asiantuntemukseen, luotettavuuteen ja tutkimukseen
 2. varmistaa kilpailukykyisten keskuspankkipalvelujen saatavuuden Suomessa
 3. huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta
 4. ylläpitää tehtäviensä vaatimaa vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä toteuttaa taloudellisen tilivelvollisuutensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan
 5. pitää huolta, että sen työprosessit ovat laadukkaita, teknisesti edistyneitä ja ympäristön kannalta kestäviä
 6. rakentaa osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään tulevaisuuden maailmaa silmällä pitäen samalla, kun se huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Strategiset linjaukset kokonaisuudessaan

  Strateginen linjaus​
I Vaikuttavuus ja palvelukyky  1. Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu kilpailukykyiseen asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan, joka yhdistää kokonaistaloudellisen ja rahoitusmarkkinoiden näkökulman.​
   2. Suomen Pankki huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta ja tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset keskuspankkipalvelut.​
   3. Yleisön luottamusta Suomen Pankkiin sekä tietoa pankin ja eurojärjestelmän toiminnasta lisätään tehokkaan ja kohdennetun viestinnän avulla.​
II Tehokas resurssien käyttö ja vakavaraisuus​  4. Suomen Pankin rahoitusvarallisuus sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeet täyttäen.​
   5. Tavoitteena on vakaa voitonjako valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.​
   6. Suomen Pankki on EU-maiden tehokkaimpien keskuspankkien joukossa.​
III Sisäisten prosessien toimivuus​  7. Suomen Pankin analyysi- ja operatiivisten prosessien laatua kehitetään aktiivisesti.​
   8. Suomen Pankin tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa huipputason asiantuntijatyön ja vaikuttavuuden.​
   9. Suomen Pankki toimii ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
IV Tulevaisuuden rakentaminen​  10. Suomen Pankki kehittää osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään.​
   11. Suomen Pankki huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista.​