Osastopäällikkönä toimii Mika Pösö.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot:

Pankkipalvelut-toimisto

Pankkipalvelut-toimisto vastaa Suomen Pankin asiakkailleen tarjoamista TARGET2- ja T2S-maksujärjestelmäpalveluista, rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan back office -toiminnoista sekä pankeille myönnettävien luottojen vakuushallinnasta. Lisäksi pankkipalvelut-toimisto osallistuu eurojärjestelmän yhteisen markkinainfrastruktuurin kehittämiseen ja hallintaan sekä vastaa Suomen Pankin asiakkaiden siirtymisestä eurojärjestelmän tuottamien uusien järjestelmien ja palveluiden käyttöön.

Pankkipalvelut-toimiston päällikkönä toimii Teemu Peltoniemi.

Rahapolitiikan toteutus -toimisto

Rahapolitiikan toteutus -toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamisen front office -toiminnasta ja politiikka-analyysista sekä valuuttakaupasta, markkina-analyysista ja kullan sijoittamisesta.

Rahapolitiikan toteutus -toimiston päällikkönä toimii Niko Herrala.

Varainhallintatoimisto

Varainhallintatoimisto vastaa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Sijoittamisen avulla pyritään turvaamaan rahoitusvarallisuuden arvo sekä pankin kyky tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Rahoitusvarallisuus on sijoitettu korkealaatuisiin  valtioiden ja muiden valtiosidonnaisten yhteisöjen velkakirjoihin, katettuihin joukkovelkakirjoihin ja yritysvelkakirjoihin sekä osakkeisiin ja kiinteistöihin. Lisäksi varainhallintatoimisto vastaa EKP:n valuuttavaranto-osuuden sijoittamisesta yhteistyössä Viron keskuspankin kanssa.

Varainhallintatoimiston päällikkönä toimii Jarno Ilves.

Vastapuolet ja vakuudet -toimisto

Vastapuolet ja vakuudet-toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvän vastapuoli- ja vakuuskehikon ylläpidosta, analysoinnista sekä riskienhallinnasta.  Toimiston vastuulla on rahapolitiikan luotto-operaatioiden vakuuksina käytettävien ja osto-ohjelmien kohteena olevien arvopaperien ja liikkeeseenlaskijoiden kelpoisuuden varmistaminen. Toimisto koordinoi uusien vastapuolten hyväksymisprosessia.

Vastapuolet ja vakuudet-toimiston päällikkönä toimii Marjaana Hohti.