Pikamaksulla tarkoitetaan reaaliaikaista tilisiirtoa, joka on mahdollista tehdä päivästä ja kellonajasta riippumatta myös öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä. Se on aina saatavilla oleva vähittäismaksu, jossa maksu on sekunneissa kirjattu veloitetuksi maksajalta maksajan pankissa ja hyvitetyksi maksunsaajalle saajan pankissa, jolloin maksussa siirretyt varat ovat saajan käytettävissä.

Suomessa pikamaksamiseen nojaavien ratkaisujen kehittäminen on edennyt hyvin verkkaisesti. Vaikka Suomessa on olemassa maksajan näkökulmasta reaaliaikaisia maksutapoja, ei laajasti tunnettua, kaikkien pankkien asiakkaille yhtäläisesti ja samoin ehdoin toimivaa pikamaksamisen ratkaisua ole olemassa.

Sekä eurojärjestelmä että Euroopan komissio tukevat vahvasti pikamaksamisen yleistymistä ja kaikkialla Euroopassa tunnetun yhteisen pikamaksamiseen nojautuvan eurooppalaisen maksutavan luomista kauppapaikoille. Pikamaksujen uskotaan tarjoavan useita merkittäviä hyötyjä kuluttajille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja maksupalveluntarjoajille. Pikamaksamisen edistämistä tukeminen on kirjattu Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan komission vähittäismaksamisen strategioihin.

Suomen Pankki koordinoi maksuneuvoston käynnistämän suomalaisen, eurooppalaisittain yhteensopivan pikamaksuratkaisun syntymistä. Pikamaksamisen edistämisen (Pikis) projektin tavoitteena on tuottaa konsepti suomalaiselle pikamaksuratkaisulle, joka sisältää pikamaksuratkaisun edellyttämän sääntökirjan, sen hallintaan ja ylläpitoon soveltuvan hallintomallin, sääntökirjaan sisältyvänä mallin pikamaksuratkaisun tarvitsemasta käyttäjärekisteristä sekä ratkaisun viestintäsuunnitelman. Pikis-projekti toteuttaa osaltaan yhtä Suomen Pankin strategista painopistettä ”Eurooppalaisen vähittäismaksamisen toimintavarmuuden ja vaihtoehtojen edistäminen”.

Suomalainen pikamaksuratkaisu toisi markkinoille lisää kilpailua ja sitä kautta myös välttämätöntä toimintavarmuutta. Pikamaksuratkaisun toteuttamisen ehtoina ovat konseptin luominen sekä sen jälkeen, projektin ulkopuolisina toimina, konseptin mukaisten ratkaisujen toteuttaminen.

Pikis-projekti aloitti syyskuussa 2023 ja päättyy kesällä 2024.

”Suomen Pankin tavoitteena on saada yleisesti käytettävien maksutapojen joukkoon myös maksukorteista riippumaton mobiili pikamaksuratkaisu”, Tuomas Välimäki