Suomen Pankki on kehittänyt monipuolisen maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattorin BoF-PSS3:n maksu- ja selvitysjärjestelmien toiminnan kokeelliseen arviointiin. Simulaattoria voidaan käyttää likviditeettitarpeiden, riskien, katteensiirron ja siihen liittyvien algoritmien ja käyttäytymisen mallintamiseen. Simulaattori on vapaasti saatavissa tutkimuskäyttöön, ja se on otettu jo käyttöön kymmenissä maissa.

Lisätietoa simulaattorista ja sen tutkimuskäytöstä on saatavilla simulaattorin englanninkielisillä
sivuilla.