​LuottotietoRAPORTOINTI

EKP:n neuvosto teki 24.2.2014 päätöksen valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6). 

EKP:n asetus (EU) 2016/867 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) annettiin 18.5.2016. Asetuksen mukainen ensimmäinen vaihe alkoi 1.9.2018 ja ensimmäiset kuukausi- ja neljännesvuositiedot toimitettiin EKP:lle syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta. Ensimmäiset vastapuolien viitetiedot toimitettiin EKP:lle kuusi kuukautta ennen luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

voimassaolevat ohjeet ja vaatimukset

Suomen Pankin sisältövaatimukset löytyvät täältä:

Luottotietoraportoinnin sisältöohje löytyy täältä:

Luottotietoraportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

Liitteet (julkaistu 13.06.2023), voimassa raportointijaksoilla 01.09.2023 - 31.05.2024:

Liitteet (julkaistu 26.03.2024), voimassa raportointijaksoilla 01.06.2024 - :

​Luottotietoraportoinnin sisältövalidoinnit

Euroopan keskuspankin julkaisemat kattavammat sisältövalidoinnit löytyvät EKP:n sivuilta (vain englanniksi).

Suomen Pankin luottotietoraportoinnin poikkeavien havaintojen raja-arvot löytyvät täältä:

BoF AnaCredit Outlier Detection Thresholds v1.2 (julkaistu 6.10.2021)

Muuta raportointiin liittyvää

AnaCredit-asetukseen liittyviä saatteita (vain englanniksi) löytyy täältä.

​Luottotietoraportointi - Raportointikalenteri

Referenssiperiodi Palautus viimeistään
COPA -
Osapuoliraportointi
AC/M
Luottoraportointi - kuukausitiedot
AC/Q
Luottoraportointi - neljännesvuositiedot
2023M11 22.12.2023 22.12.2023  
2023M12 22.1.2024 22.1.2024 12.2.2024
2024M01 21.2.2024 21.2.2024  
2024M02 21.3.2024 21.3.2024  
2024M03 22.4.2024 22.4.2024 13.5.2024
2024M04 23.5.2024 23.5.2024  
2024M05 20.6.2024 20.6.2024  
2024M06 19.7.2024 19.7.2024 12.8.2024
2024M07 21.8.2024 21.8.2024  
2024M08 20.9.2024 20.9.2024  
2024M09 21.10.2024 21.10.2024 11.11.2024
2024M10 21.11.2024 21.11.2024  
2024M11 20.12.2024 20.12.2024  
2024M12 23.1.2025 23.1.2025 11.2.2025

Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Osana sidosryhmäyhteistyötä Suomen Pankki on osallistunut Nordic-Baltic Task Force on AnaCredit -työryhmän toimintaan, jossa Suomen lisäksi ovat mukana Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua ja Norja.

AnaCredit-tiedonkeruun implementoinnin osalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset lähtökohdat ja suunnitelmat poikkeavat tuntuvasti toisistaan. Yhteistyön tuloksena työryhmä tuottaa dokumentit, joissa kuvataan kansalliset poikkeamat (attribuutit ja koodilistat) asetuksen vaatimuksista sekä taustatietoa poikkeamien syistä.

vanhat ohjeet

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n neuvoston päätös valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/6)

EKP:n asetus yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

EKP:n suuntaviivat yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38)