Siirry sisältöön

Mistä on kyse?

Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset ovat sopineet, että Suomen Pankki alkaa hoitaa kotitalouksien talousosaamiseen liittyvän toiminnan koordinointia Suomessa. Tässä roolissa Suomen Pankki laatii toiminnalle suunnitelman, jossa asetetaan pidemmän aikavälin kansallisia tavoitteita.

Mitä toimintaa ja hankkeita tulee koordinaation piiriin?

Koordinaatio kattaa sellaiset hankkeet ja toiminnan, jolla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman talouden hallintaa. Yritysten talouskysymykset eivät kuulu koordinaation piiriin. Työ keskittyy suoraan taloudenhallinnan ongelmiin ja riskeihin, ja erilaiset muut elämänhallinnan haasteet eivät ole toiminnan piirissä. Pääpaino on ihmisten käyttäytymisessä finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana digitaalisilla markkinoilla. Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvat taloustiedon opetus ja sitä kautta tapahtuva talousosaamisen edistäminen ei kuulu koordinaatiotoiminnan piiriin.

Keitä koordinaatiotyö koskee?

Suomen Pankki kannustaa kaikkia viranomaisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin osapuolia, joilla on kansallisen talousosaamisen kannalta olennaista toimintaa, osallistumaan koordinaatiotyöhön. Koordinaatiotyöstä tullaan järjestämään infotilaisuus Suomen Pankissa.

Mitkä ovat koordinaatiotyön vaiheet?

Työ aloitetaan toteuttamalla analyysi talousosaamisen nykytilasta Suomessa. Analyysi toteutetaan yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä. Koordinaatiotyössä kartoitetaan talousosaamisen toimijat, käynnissä oleva toiminta ja hankkeet. Sen jälkeen luodaan puitteet ja laaditaan suunnitelma kansalliselle yhteistyölle.

Missä aikataulussa ja organisaatiolla koordinaatiotyötä tehdään?

Koordinaatiotyö käynnistyy välittömästi. Talousosaamisen nykytilan kartoitus, koordinaatiotyön toimintasuunnitelma ja -työn tavoitteiden määrittely tehdään kevään 2020 aikana.

Hankkeen työtä ohjaa tiivis viranomaisista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Ohjausryhmään kutsutaan kolmannen sektorin edustaja jäseneksi.

Yhteyshenkilöt

Talousosaamistyön koordinointi Suomen Pankissa:
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa (etunimi.sukunimi@bof.fi)

  • vanhempi neuvonantaja: Anu Raijas p. 09 183 2625
  • vanhempi viestintäasiantuntija: Richard Brander p. 09 183 2206
  • viestintäpäällikkö: Jenni Hellström p. 09 183 2622

 

Hankkeen käynnistystilaisuuden tallenne 29.1.2020

Talousosaamishankkeen blogit