Siirry sisältöön

Mistä on kyse?

Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset sopivat, että Suomen Pankki valmistelee kansallisen talousosaamisen strategiaehdotuksen (Talousosaamishanke), jossa asetetaan pidemmän aikavälin kansallisia tavoitteita. Suomen Pankki luovutti strategiaehdotuksen oikeusministeriölle tammikuussa 2021. Oikeusministeriö lähtee toteuttamaan strategiaa vuoden 2022 alusta.

Talousosaamishankkeen kuvaus

Mitä toimintaa ja hankkeita tulee koordinaation piiriin?

Talousosaamishankkeen koordinaatio kattaa sellaiset hankkeet ja toiminnan, jolla pyritään parantamaan yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien talousosaamista ja erityisesti oman talouden hallintaa. Yritysten talouskysymykset eivät kuulu koordinaation piiriin. Työ keskittyy suoraan taloudenhallinnan ongelmiin ja riskeihin, ja erilaiset muut elämänhallinnan haasteet eivät ole toiminnan piirissä. Pääpaino on ihmisten käyttäytymisessä finanssimarkkinoilla sekä kuluttajana digitaalisilla markkinoilla. Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvat taloustiedon opetus ja sitä kautta tapahtuva talousosaamisen edistäminen ei kuulu koordinaatiotoiminnan piiriin.

Keitä koordinaatiotyö koskee?

Suomen Pankki kannustaa kaikkia viranomaisia sekä yksityisen ja kolmannen sektorin osapuolia, joilla on kansallisen talousosaamisen kannalta olennaista toimintaa, osallistumaan koordinaatiotyöhön. 

Talousosaamishankkeen toimijat

Mitkä ovat koordinaatiotyön vaiheet?

Työ aloitetaan toteuttamalla analyysi talousosaamisen nykytilasta Suomessa. Analyysi toteutetaan yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden kanssa hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä. Koordinaatiotyössä kartoitetaan ja arvioidaan talousosaamisen edistämisen toimijat, käynnissä oleva toiminta ja hankkeet. Tämän pohjalta hahmotellaan Suomeen sopivaa tomintamallia. Lopuksi luodaan puitteet ja laaditaan suunnitelma kansalliselle yhteistyölle.

Talousosaamishankkeen painopisteet

Missä aikataulussa ja organisaatiolla koordinaatiotyötä tehdään?

Koordinaatiotyö käynnistyy vuoden 2020 helmikuun alussa. Koordinaatiotyön toimintasuunnitelma sekä talousosaamisen ja sen edistämisen nykytilan kartoitus ja arviointi tehdään kevään 2020 aikana. Syksyllä puolestaan kehitellään talousosaamisen edistämisen toimintamallia.

Hankkeen työtä ohjaa tiivis viranomaisista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Ohjausryhmässä on myös edustaja kolmannen sektorin toimijoista.

Yhteyshenkilöt

Talousosaamisen edistämistyön koordinointi Suomen Pankissa:
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa (etunimi.sukunimi@bof.fi)

  • vanhempi neuvonantaja: Anu Raijas p. 09 183 2625
  • vanhempi viestintäasiantuntija: Richard Brander p. 09 183 2206
  • viestintäpäällikkö: Jenni Hellström p. 09 183 2622