Siirry sisältöön

Tämän osion tehtävissä voit testata osaamistasi rahapolitiikasta ja hintavakaudesta. Voit myös kokeilla, tulisiko sinusta hyvä keskuspankin pääjohtaja. 

 

Tehtävä 1/4:

EKP:n neuvosto päättää koroista

Suomi on osa euroaluetta. Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii keskuspankkien muodostama eurojärjestelmä. Siihen kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki.

Rahapolitiikan keskeisiä välineitä ovat ohjauskorot, joista euroalueella päättää EKP:n neuvosto. EKP:n neuvosto arvioi päätöstään varten, millaisia riskejä euroalueen hintavakauteen kohdistuu. EKP:n neuvosto voi päättää nostaa tai laskea ohjauskorkoja taikka pitää ne ennallaan.

Kysymys: 1/12

On syyskuun ensimmäinen torstai. Euroopan keskuspankin pääjohtaja avaa Euroopan keskuspankin ulko-oven Frankfurtissa ja tervehtii ovimiestä. Tämä on yksi niistä päivistä, jolloin on vuorossa taas tärkeä kokous. Draghin lisäksi tähän kokoukseen saapuvat myös muut EKP:n johtokunnan jäsenet sekä pääjohtajat kaikkien niiden maiden keskuspankeista, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. Mistähän kokouksesta on kyse?

Kysymys: 2/12

Sama joukko keskuspankkiireja kokoontuu näihin kokouksiin Frankfurtiin kahdesti joka kuukausi. Mistä he muun muassa päättävät kokouksissaan?

EKP:n neuvostolla ei ole päätösvaltaa esim. EU:n laajenemiseen liittyvissä kysymyksissä tai euroalueen budjettiin liittyvissä asioissa.

Kysymys: 3/12

Koko seurue on nyt istuutunut paikoilleen pyöreän pöydän ympärille, ja kokous voi alkaa. EKP:n pääjohtaja on kokouksen puheenjohtaja. Ketkä seuraavista ovat myös paikalla?

Vain euroalueen keskuspankkien pääjohtajat ovat päättämässä euroaluetta koskevista asioista EKP:n neuvostossa.

Kysymys: 4/12

Tämänkertainen kokous on ns. korkokokous. Niinpä kokouksessa keskustellaan siitä, mitä EKP:n rahapoliittiselle ohjauskorolle tulisi tehdä. Osa kannattaa sen pitämistä ennallaan, osa haluaisi laskea sitä. Jos yksimielisyyteen ei päästä ja asiasta joudutaan äänestämään, kenellä neuvoston jäsenistä on eniten äänivaltaa kokouksessa?

Kysymys: 5/12

Minkälaiseen korkopäätökseen kokouksessa voidaan päätyä?

Kysymys: 6/12

Muistatko, mitä rahapolitiikka muuten tarkoittikaan?

Kysymys: 7/12

Tarkoittaako finanssipolitiikka samaa asiaa kuin rahapolitiikka?

Kysymys: 8/12

Kun EKP:n neuvosto päättää rahapolitiikasta, minkälaisen analyysin se tekee päätöksen taustaksi?

EKP:n neuvoston jäsenet eivät saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita miltään muilta tahoilta kuten poliittisilta päättäjiltä.

Kysymys: 9/12

Millä perusteella EKP:n neuvosto tekee rahapoliittisia päätöksiä kokouksessaan?

Kysymys: 10/12

Myös tänä torstaina, kuten aina EKP:n neuvoston ns. korkokokouksen jälkeen, EKP:n pääjohtaja pitää lehdistötilaisuuden toimittajille Euroopan keskuspankissa. EKP:n pääjohtaja kertoo tiedotustilaisuudessa, että EKP:n ohjauskorkoa on laskettu 0,5 prosenttiyksikköä. Osaatko kertoa, minkälaisia vaikutuksia tällä laskulla saattaa olla suomalaisten elämään?

Kysymys: 11/12

Mistä lauseesta voit olla aivan varma, että et kuule sitä pääjohtaja Draghin suusta lehdistötilaisuudessa?

EKP:n rahapolitiikan ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen. EKP:n neuvoston jäsenet eivät saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita miltään muilta tahoilta kuten poliittisilta päättäjiltä.

Kysymys: 12/12

Perjantaiaamun lehdissä ympäri Eurooppaa kirjoitetaan EKP:n neuvoston edellispäivänä tekemistä päätöksistä. Millä sanoilla lehdet kuvaavat ohjauskoron 0,5 prosenttiyksikön laskua?

Rahapolitiikan kiristämisellä viitataan ohjauskoron nostoon.

Vastauksistasi oli oikein:

HUOM! Voit tarkistaa oikeat vastaukset kunkin kysymyksen kohdalta

Tehtävä 2/4:

Hinnat kuriin

EKP:n rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja siten euron ostovoiman suojeleminen. Hintavakaus tarkoittaa sitä, että inflaatiota tai deflaatiota ei juuri ole, eli hinnat eivät keskimäärin nouse eivätkä laske merkittävästi, vaan pysyvät vakaina. Hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen alle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi, ja siihen pyritään keskipitkällä aikavälillä.

Inflaatiosta on monia haittoja. Se vääristää taloudellisia päätöksiä ja hidastaa siksi talouden kasvuvauhtia. Tämän lisäksi se on epäoikeudenmukainen, koska se syö rahamääräisten säästöjen arvoa ja vahingoittaa sen vuoksi varsinkin piensäästäjien asemaa. Deflaatio on inflaatiotakin vaarallisempi. Siinä hinnat ja palkat laskevat yleisesti ja rahan arvo nousee. Deflaation oloissa velat pitää maksaa takaisin arvokkaammalla rahalla kuin ne on otettu, ja siksi deflaatiot ovat monesti johtaneet velkakriiseihin ja konkurssien määrän kasvuun.

Kysymys: 1/9

Minna työskentelee Suomen Pankin ekonomistina ja seuraa työssään euroalueen taloutta ja erityisesti euroalueen hintakehitystä. Miten hintojen kehittymistä seurataan?

Kysymys: 2/9

Minnan tehtävänä on raportoida Suomen Pankin pääjohtajalle, miltä tulevien vuosien inflaatiokehitys näyttää. Tuoreimmat luvut euroalueelta kertovat inflaation olevan 1,9 %. Kaikki viittaa siihen, että inflaatio on myös keskimäärin pysymässä juuri alle 2 prosentin seuraavien vuosien aikana. Mikä on Minnan viesti pääjohtajalle?

1,9 prosentin inflaatio on EKP:n hintavakaustavoitteen mukainen. Deflaatio viittaa siihen, että hinnat laskevat. Se ei näytä kysymyksen mukaan todennäköiseltä.

Kysymys: 3/9

Minna pitää myös suosittua blogia ”Inflaatiopeikolle kuonoon”, jossa hän kertoo, mitä mielenkiintoista taloudessa on menossa. Tänään aamulla Minna päivitti blogiin tuoreet inflaatioluvut. Juuri ajokortin saanut Konsta ehti jo kommentoida Minnalle, että hänen on vähän vaikea uskoa inflaation olevan maltillista, kun bensa kallistuu koko ajan. Mitä Minna vastaa?

Kysymys: 4/9

Päivän aikana Minnan blogissa herää keskustelua myös deflaatiosta. Minna on kirjoittanut, että deflaatio voi olla vielä inflaatiotakin vaarallisempaa. Maarit ei ymmärrä, mitä deflaatio tarkoittaa. Mitä Minna vastaa?

Kysymys: 5/9

Minna on tyytyväinen, että niin moni blogin seuraajista tuntuu olevan kiinnostunut inflaatiosta, onhan EKP:n rahapolitiikan päätavoite juuri hintavakauden ylläpitäminen euroalueella. Minna kysyy vielä, tietävätkö kaikki, mikä seuraavista inflaatioluvuista on lähimpänä EKP:n hintavakaustavoitetta?

EKP:n neuvosto pyrkii säilyttämään inflaatiovauhdin alle 2 prosentissa mutta kuitenkin lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä, joka on noin 2–5 vuotta. Jos tavoitteena olisi 0 prosenttia, olisi uhka deflaatioon olemassa.

Kysymys: 6/9

Tiedätkö itse, mihin tällä inflaatiotavoitteella muun muassa pyritään?

Kysymys: 7/9

Osaatko kertoa, mikä asia menee hintavakaustavoitteen edelle, kun EKP:n neuvosto tekee korkopäätöstä?

Kysymys: 8/9

Minna kysyy lukijoilta viikon kysymyksenä blogissa, mitä hinnoille tapahtuu, kun inflaatio hidastuu 3 prosentista 1 prosenttiin. Mikä on viikon kysymyksen vastaus?

Kysymys: 9/9

Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan MP3-soitin. Päivittäessään palkinnon tietoja blogiin Minnalle sattuu lyöntivirhe, ja hän kirjoittaa vahingossa satasen soittimen arvoksi 10 000 euroa. Oho, nyt taisi iskeä hyperinflaatio, Konsta kuittaa blogiin heti. Miten hyperinflaatio usein määritellään?

Vastauksistasi oli oikein:

HUOM! Voit tarkistaa oikeat vastaukset kunkin kysymyksen kohdalta

Tehtävä 3/4:

Olisitko sinä hyvä keskuspankin pääjohtaja?

Testaa vielä, miten itse pärjäisit keskuspankin pääjohtajana! Pohdi korkopäätöstä Euroopan keskuspankin näkökulmasta. Sinun tulee tehdä oikea korkopäätös, kun tiedossasi ovat muutokset inflaatiossa ja odotukset tulevien vuosien inflaatiossa, rahan määrässä, talouskasvussa sekä työttömyydessä. Tehtäväsi on valita lasketaanko vai nostetaanko ohjauskorkoa vai pidetäänkö se ennallaan. Onnea päätöksentekoon!

Koron laskemisella lisätään kulutusta ja lainanottomahdollisuuksia ja nopeutetaan sitä kautta inflaatiota. Koron nostaminen puolestaan hillitsee kulutusta ja lainanottomahdollisuuksia hidastaen inflaatiota.

Pidä päätöstä tehdessäsi mielessä, että EKP:n rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja siten euron ostovoiman suojeleminen. Hintavakaus on määritelty kuluttajahintojen alle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi, ja siihen pyritään keskipitkällä aikavälillä.

Kysymys: 1/6

Inflaatio on hidastunut 2 prosentista 1 prosenttiin, ja inflaatio-odotukset sekä rahan määrän kasvuvauhti viittaavat tätäkin hitaampaan inflaatiovauhtiin tulevina vuosina. Talouskasvu on kuitenkin nopeutunut ja työttömyys vähentynyt 5 prosentista 4 prosenttiin. Mitä tekisit, jos saisit EKP:n neuvoston sijasta päättää, mitä tehdä keskuspankin ohjauskorolle?

Kysymys: 2/6

Inflaatio on kiihtynyt 2 prosentista 7 prosenttiin, inflaatio-odotukset ovat kasvussa ja rahan määrän kasvuvauhti on edelleen nopeutumassa. Talouskasvu on myös voimistunut ja työttömyys vähentynyt 5 prosentista 4 prosenttiin. Mitä tekisit?

Kysymys: 3/6

Inflaatio on kiihtynyt 2 prosentista 3 prosenttiin, ja inflaatio-odotukset sekä rahan määrä taloudessa ovat voimakkaassa kasvussa. Talouskasvu on kuitenkin hidastunut ja työttömyys lisääntynyt 5 prosentista 5½ prosenttiin. Mitä tekisit?

Kysymys: 4/6

Inflaatio on pysytellyt lähellä kahta prosenttia useamman kuukauden peräjälkeen, ja tulevien vuosien inflaatio-odotukset ovat samalla tasolla. Talouskasvu on hidastunut ja työttömyys lisääntynyt 5 prosentista 6 prosenttiin. Rahan määrä kasvuvauhti on ollut EKP:n neuvoston sille asettaman viitearvon mukaista jo pidemmän aikaa. Mitä tekisit?

Kysymys: 5/6

Inflaatio on kiihtynyt 2 prosentista 4 prosenttiin, ja inflaatio-odotukset ovat edelleen kasvussa. Samalla rahan määrän kasvuvauhti on nopeutunut. Talouskasvu on kuitenkin hidastunut ja työttömyys lisääntynyt 5 prosentista 6 prosenttiin. Saat erään suuren euromaan valtionpäämieheltä puhelun, jossa hän kehottaa laskemaan ohjauskorkoa, sillä se on hänen mukaansa ainoa tapa saada talous jälleen kasvuun koko Euroopassa. Mitä tekisit?

Kysymys: 6/6

Inflaatio on odotetusti hidastunut väliaikaiseksi jääneen öljyn hinnanlaskun vuoksi, mutta tulevia vuosia koskevat inflaatio-odotukset ovat pysyneet noin 2 prosentissa. Rahan määrä taloudessa on kasvanut viitearvon mukaisesti jo pidemmän aikaa. Samalla talouskasvu on hidastunut työttömyyden pysyessä ennallaan 5 prosentissa. Mitä tekisit?

Vastauksistasi oli oikein:

HUOM! Voit tarkistaa oikeat vastaukset kunkin kysymyksen kohdalta

Tehtävä 4/4:

Mikä on korko?

Rahan lainaaminen ei ole ilmaista. Sen lisäksi, että lainattu rahasumma täytyy maksaa takaisin, maksetaan lainasta yleensä myös korkoa. Korko onkin lainattavan rahan hinta.

Keskuspankeilla on rooli korkotason ohjaajana. Esimerkiksi euroalueella Euroopan keskuspankin neuvosto, johon myös Suomen Pankin pääjohtaja kuuluu, päättää eurojärjestelmän ohjauskoroista, jotka nimensä mukaisesti ohjaavat markkinakorkojen, kuten euriborkorkojen, tasoa.

Kuvasta näet, miten EKP:n ohjauskorko ja muutamat markkinakorot ovat kehittyneet vuosina 2007–2012.

Kysymys: 1/9

EKP:n ohjauskorot laskivat syksyllä 2008. Mitä euriborkoroille tapahtui?

Kysymys: 2/9

Mikä seuraavista väitteistä ei kuvion mukaan pidä paikkansa?

Kysymys: 3/9

Millä tasolla EKP:n ohjauskorko oli kuvan mukaan kesällä 2010?

Kysymys: 4/9

Mitä EKP:n ohjauskorko tarkoittaa?

EKP tai muut euroalueen kansalliset keskuspankit eivät lainaa rahaa yksityishenkilöille.

Kysymys: 5/9

Kuka päättää, millä tasolla eurojärjestelmän ohjauskorot ovat?

Kysymys: 6/9

Mitä vaikutuksia korkojen nousulla on?

Kysymys: 7/9

Mikä seuraavista on EKP:n ohjauskorko?

Euribor on markkinakorko. Primekorko on pankkien oma viitekorko. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron Suomessa.

Kysymys: 8/9

Miten koroille käy, jos inflaatio kiihtyy euroalueella?

EKP:n neuvoston tavoitteena on pitää hintataso vakaana. Siksi inflaation kiihtymiseen reagoidaan ohjauskoron avulla. Koron nostaminen hillitsee kulutusta ja lainanottomahdollisuuksia ja hidastaa näin inflaatiota. Siksi se saattaa olla oikea ratkaisu, mikäli hintavakaustavoite on vaarassa. Koron laskemisella lisätään kulutusta ja lainanottomahdollisuuksia ja nopeutetaan sitä kautta inflaatiota.

Kysymys: 9/9

Kuinka usein EKP:n neuvosto yleensä päättää, mitä ohjauskoroille tehdään?

Vastauksistasi oli oikein:

HUOM! Voit tarkistaa oikeat vastaukset kunkin kysymyksen kohdalta

Johdanto