Siirry sisältöön

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Sen tehtävänä on huolehtia vakaasta rahan arvosta ja luotettavasti toimivasta rahoitusjärjestelmästä. Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia.

Euroalueeseen liittyneet maat ovat yhdistäneet keskuspankkinsa eurojärjestelmäksi, johon Suomen Pankkikin kuuluu.

Rahapolitiikka

Eurojärjestelmällä on yhteinen rahapolitiikka. Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Eurojärjestelmän ylin päättävä elin on Euroopan keskuspankin neuvosto. Suomen Pankin pääjohtaja on EKP:n neuvoston jäsen ja osallistuu muun muassa EKP:n ohjauskoroista päättämiseen.

Suomen Pankissa tehdään korkeatasoista tutkimusta, joka luo perustan Suomen Pankin vaikuttavuudelle eurojärjestelmässä ja tukee rahapolitiikan valmistelua. Lue lisää rahapolitiikasta.

Pankkien pankki

Suomen Pankki on Suomessa toimivien pankkien pankki. Yksittäiset ihmiset tai yritykset eivät voi ottaa Suomen Pankista lainaa tai tallettaa sinne varojaan, mutta pankit voivat.

Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa hoitamalla eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot suomalaisiin pankkeihin nähden. Tällöin keskuspankki antaa pankeille mahdollisuuden tallettaa varojaan keskuspankkiin tai se antaa näille luottoa vakuuksia vastaan. Vakuuksina pankeilla voi olla esimerkiksi markkinoilla vaihdettavia arvopapereita.

Pankkitoimintoihin kuuluu myös Suomen Pankin oman rahoitusvarallisuuden, kuten valuuttavarannon, sijoittaminen turvallisesti ja tuottavasti.

Käteinen tulee keskuspankista

Suomen Pankki laskee uudet eurokolikot ja -setelit liikkeeseen ja huolehtii käteisrahan aitoudesta ja laadusta poistamalla väärennetyt tai rikkinäiset setelit liikkeestä.

Raha on myös paljon muuta kuin käteistä. Lue täältä, mitä kaikkea raha oikeastaan on.

Lue lisää euroseteleistä ja mm. setelien turvatekijöistä myös Euroopan keskuspankin sivuilta. 

Tavoitteena vakaat rahoitusmarkkinat 

Suomen Pankki edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta. Pyrkimyksenä on rahoitusmarkkinoilla olevien kriisien ennaltaehkäisy ja mahdollisten kriisien tehokas hallinta.

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta, kun taas Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta valvoo yksittäisiä toimijoita, kuten pankkeja sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöitä.  Roolijako voidaan kiteyttää siten, että Suomen Pankki katsoo koko metsää ja Finanssivalvonta yksittäisiä puita.

Eurojärjestelmä

Eurojärjestelmän päätehtäviä ovat rahapolitiikan määrittely ja toteutus, valuuttaoperaatioiden suorittaminen, euroalueen maiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.

Järjestelmällä on myös muita tehtäviä, kuten seteleiden liikkeeseenlasku eurojärjestelmässä, tilastotietojen kerääminen ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta huolehtiminen sekä pankkien valvonta.

Eurojärjestelmää johtaa Euroopan keskuspankki (EKP), joka sijaitsee Frankfurtissa, Saksassa. EKP on osa eurojärjestelmää yhdessä niiden maiden keskuspankkien kanssa, jotka kuuluvat euroalueeseen eli ovat ottaneet euron valuutakseen. Esimerkiksi Suomen, Viron ja Ranskan keskuspankit ovat siis osa eurojärjestelmää.

Eurojärjestelmän ylin päättävä elin on Euroopan keskuspankin neuvosto. Siinä ovat jäseninä EKP:n johtokunta ja euroalueen eri maiden keskuspankkien pääjohtajat, kuten Suomen Pankin pääjohtaja. Lue lisää päätöksenteosta eurojärjestelmässä.

Tavoitteena hintavakaus

Eurojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Tavoitteena on myös tukea EU:n yleistä talouspolitiikkaa, kuten työllisyyttä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa hintatason vakauden tavoitteen kanssa. Ensin siis varmistetaan aina, että hinnat pysyvät kurissa.

EKP:n vastuulla on lisäksi varmistaa, että eurojärjestelmän tehtävät tulevat hoidetuiksi. Näistä tehtävistä huolehtivat EKP:n ohella myös euroalueen kansalliset keskuspankit, kuten Suomen Pankki. Suomen Pankki esimerkiksi laskee setelit liikkeeseen Suomessa ja toimii pankkien pankkina maassamme.

Eurojärjestelmä on täysin riippumaton hoitaessaan tehtäviään. EKP, eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja niiden päätöksentekoelinten jäsenet eivät saa pyytää tai ottaa ohjeita miltään ulkopuoliselta taholta. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät eurojärjestelmässä päätöksiä tekevät keskuspankkijohtajat saa pyytää tai ottaa ohjeita vastaan esimerkiksi euroalueen poliitikoilta.

Testaa vielä tietämyksesi eurosta Euroopan Keskuspankin eurovisassa!