Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiarekisteri sekä tiedonhallinta on jaoteltu. Tietoaineistojen kuvausten yhteydessä on esimerkinomaisesti lueteltu hakutekijöitä, joilla tietoja voidaan hakea. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta ilmenee, onko tietoaineisto saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietopyynnöt

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kirjaamo

Yhteystiedot Suomen Pankin asiakkaille

Avoinna arkisin klo 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uuden vuoden aattona klo 9–13.30

Postiosoite: Suomen Pankki, PL 160, 00101 Helsinki
Palvelunumero: 09 183 2616
Telekopio: 09 174 872
Sähköposti: kirjaamo(at)bof.fi

Yhteystiedot Finanssivalvonnan asiakkaille

Avoinna arkisin klo 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uuden vuoden aattona klo 9–13.30.

Postiosoite: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki
Palvelunumero: 09 183 5339
Telekopio: 09 183 5328
Sähköposti: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi