Suomen Pankki on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii oman toimintansa tuotoilla. Keskuspankkina se saa tuloja muun muassa rahoitusvarallisuutensa sijoittamisesta ja setelien liikkeeseenlaskusta.

Suomen Pankista annetun lain 21 §:n mukaan Suomen Pankin voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan pankkivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi on perusteltua.