Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä
Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä

Suomen Pankin on valinnut työpaikakseen lähes 370 alansa asiantuntijaa. Pankin yhteydessä toimivassa Finanssivalvonnassa on työntekijöitä noin 240. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan päätoimipisteet sijaitsevat aivan Helsingin ydinkeskustassa.  Rahahuollon viranomaistehtäviä hoidetaan Vantaalla. Yhteistä pankkilaisille on korkeatasoinen ammattiosaaminen, sitoutuneisuus ja hyvät työkaverit. Pankissa viihdytään, pankkilaisuus kestää keskimäärin 16 vuotta.

[Merkityksellistä on] Työn tekeminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyöllä, avoimesti keskustellen, jokaisen vahvuuksia hyödyntäen saadaan aikaiseksi enemmän ja parempia tuloksia.

Suomen Pankin henkilöstöä

Finanssivalvonnan työntekijät ovat virkasuhteessa Suomen Pankkiin, ja heitä koskevat Suomen Pankin virkaehtosopimukset. Palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan Suomen Pankissa paikallisesti. Finanssivalvonta on kuitenkin päätöksenteossaan itsenäinen. 

Visionsa mukaisesti Suomen Pankki tunnetaan eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä. Myös henkilöstöltä odotetaan vahvan asiantuntemuksen lisäksi asennetta ja kykyä toimia rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa, kehittää osaamista ja kasvaa vastuuseen sekä asiantuntijana että esimiehenä. Vahva osaaminen, into, innovatiivisuus ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Haluan kokea tekeväni hyödyllistä työtä, jolla on yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta merkitystä. Haluan mahdollisuuden vaikuttaa omalla tekemiselläni ja asiantuntemuksellani koko työyhteisön lisäksi myös ympäröivää maailmaan.

Suomen Pankki tarjoaa mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä rahapolitiikan ja tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden, pankkitoiminnan sekä rahahuollon parissa osana eurojärjestelmää. Suurin osa ydintoimintojen henkilöstöstä toimii ekonomisti- ja/tai asiantuntijatehtävissä. Ydintoimintojen lisäksi pankilla on vahva oma osaaminen mm. IT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon, viestinnän ja talousosaamisen sekä kielipalveluiden alueilla.

Suomen Pankin henkilöstöä

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Osallistuminen Euroopan keskuspankkijärjestelmään ja eurojärjestelmään on Suomen Pankin kansainvälisen yhteistyön tärkein muoto. Joka neljäs pankkilainen kuuluu Eurojärjestelmän komiteaan tai työryhmään ja tämä yhteistyö näkyy lähes kaikissa työtehtävissä. Lisäksi kansainvälisyyttä työhön tuovat mahdolliset työkierrot Euroopan keskuspankkiin tai muihin kansallisiin keskuspankkeihin. Eurojärjestelmän sisäiset koulutukset ovat myös osa näkyvää kansainvälistä toimintaa.

Työni vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, rakentaa kansainvälisiä suhteita, nauttii yleisön luottamusta.

Pankki panostaa vahvasti esihenkilötyön kehittämiseen. Tarjolla on sekä sisäisiä että EKPJ:n yhteisiä johtamiskoulutuksia. Johtamisvisiomme edellyttää, että jokainen esihenkilö kehittää jatkuvasti omaa johtamisosaamistaan ja toimii tiiminsä kehittymisen mahdollistajana. Johtamisen laatua mitataan vuosittain johtajuusindeksillä. Tavoitteena on, että johtajuusindeksi ylittää vertailuryhmän arvon. 

Suomen Pankin henkilöstöä

Suurin osa pankin henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Luotettavan ja korkeatasoisen tutkimuksen ollessa yksi strateginen painopiste, tohtorikoulutettujen asiantuntijoiden henkilömäärä pankissa on myös merkittävä.

Universumin toukokuussa 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen Pankki on julkisen sektorin toiseksi houkuttelevin työnantaja kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa. Kokonaisrankingissa Suomen Pankki on sijalla 10.

Suomen Pankki valittiin joulukuussa 2021 LinkedIn Talent Awards -gaalassa kolmen Parhaan Työnantajabrändin joukkoon Pohjoismaiden alueella alle 1000 työntekijän organisaatioiden sarjassa. Henkilöstön vuonna 2021 henkilöstötutkimuksessa antamista positiivisista arvioista johtuen Suomen Pankille myönnettiin myös Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus.

Lainaukset ovat Suomen Pankin sisäisessä tutkimuksessa henkilöstön antamia vastauksia liittyen työn merkityksellisyyteen.