Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä
Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan päätoimipisteet sijaitsevat aivan Helsingin ydinkeskustassa.  Rahahuollon viranomaistehtäviä hoidetaan Vantaalla. Yhteistä pankkilaisille on korkeatasoinen ammattiosaaminen, sitoutuneisuus ja hyvät työkaverit. Pankissa viihdytään, pankkilaisuus kestää keskimäärin 17 vuotta.

Finanssivalvonnan työntekijät ovat virkasuhteessa Suomen Pankkiin, ja heitä koskevat Suomen Pankin virkaehtosopimukset. Palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan Suomen Pankissa paikallisesti. Finanssivalvonta on kuitenkin päätöksenteossaan itsenäinen. 

Universumin kesäkuussa 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen Pankki on julkisen sektorin houkuttelevin työnantaja kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa. Kokonaisrankingissa Suomen Pankki on sijalla 10.

"Pitkät työurat osoittavat, että työssä viihdytään."
Vision mukaisesti Suomen Pankki tunnetaan eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä. Myös henkilöstöltä odotetaan vahvan asiantuntemuksen lisäksi asennetta ja kykyä toimia rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa, kehittää osaamista ja kasvaa vastuuseen sekä asiantuntijana että esimiehenä. Vahva osaaminen, into, innovatiivisuus ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.
"Luotettava työnantaja ja kannustavat kollegat."
Suomen Pankki tarjoaa mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä rahapolitiikan ja tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden, pankkitoiminnan sekä rahahuollon parissa osana eurojärjestelmää. Suurin osa ydintoimintojen henkilöstöstä toimii ekonomisti- ja/tai asiantuntijatehtävissä. Ydintoimintojen lisäksi pankilla on vahva oma osaaminen IT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä kielipalveluiden alueilla. Osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) työympäristö on kansainvälinen.
 
Suurin osa pankin henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Luotettavan ja korkeatasoisen tutkimuksen ollessa yksi strateginen painopiste, tohtorikoulutettujen asiantuntijoiden henkilömäärä pankissa on myös merkittävä.