Hanna Pöntinen ja Matias Pihlajamaa

Ennen Young Professionals -ohjelman alkua Hanna oli jo ehtinyt kerryttää kokemusta Finanssivalvonnassa työskentelystä, mutta Matiaksella ei ollut aikaisempaa kokemusta organisaatiosta - jos opiskeluaikojen excursiota ei oteta huomioon. Uratavoitteet Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin organisaatioissa, laajat oppimismahdollisuudet sekä mahdollisuus kerryttää arvokasta työkokemusta kolmesta eri osastosta olivat motivaattoreina ohjelmaan hakuun. Myös ohjelman aloitus tuli meille molemmille juuri sopivaan aikaan, koska Matias oli juuri valmistunut ja Hanna oli palauttamassa graduaan.

Hakiessamme ohjelmaan toivoimme pystyvämme syventämään osaamistamme finanssialan erityispiirteistä ja menemään oman mukavuusalueemme ulkopuolelle - minkä voimme sanoa toteutuneen.

Juristin ja ekonomistin monipuolisia työtehtäviä

Ohjelman viimeinen eli kolmas jakso alkaa tätä blogitekstiä kirjoittaessa olla jo puolivälin tienoilla. Siksi on hyvä hetki katsoa taaksepäin, millaisissa tehtävissä olemme saaneet työskennellä. Meillä molemmilla on ollut mahdollisuus työskennellä sekä Finanssivalvonnassa että Suomen Pankissa ja nähdä, miten monipuolisia eri osastot ja toimistot ovat olleet.

Hanna aloitti rotaatio-ohjelman Suomen Pankin Rahoitusvakaus- ja tilasto-osaston Vakauspolitiikkatoimistossa. Siellä hän pääsi perehtymään etenkin pankkien vakavaraisuussääntelyyn, vihreän rahoituksen ajankohtaisiin sääntelyhankkeisiin ja EU:n lainsäädäntövalmistelun seurantaan rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta.

Vakauspolitiikkatoimiston jälkeen Hannan tie jatkui Johdon sihteeristön Lakiasianyksikköön, joka vastaa keskitetysti Suomen Pankkiin ja sen toimintaan liittyvästä juridiikasta. Lakiasiainyksikön tehtäviin kuuluu pankin eri osastojen avustamisen, tietosuojasta vastaamisen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteistyön ohella myös pankin eettinen ohjeistus. Euroopan keskuspankin päivittämien eettisten suuntaviivojen muutosten kartoitus olikin yksi Hannan päätehtävistä. Lisäksi työjakson aikana Hannan työpöydältä valmistui juridisia selvityksiä niin pankin pakotemonitoroinnista kuin asianomistaja-asemastakin. Jakson kohokohta oli esityksen pitäminen pohjoismaisille keskuspankkilakimieskollegoille aurinkoisessa Turussa.

Viimeinen jakso on vienyt jälleen täysin uudenlaisiin tehtäviin pääomamarkkinoiden valvonnan parissa Finanssivalvonnassa. Hannan työtehtäviin kuuluu pääsääntöisesti pörssiin listautuvien yhtiöiden listautumisesitteiden ja muiden arvopaperitarjouksista ja -listauksista laadittavien esitteiden tarkastamista. Lisäksi Hanna on päässyt tekemään selvityksiä riittävän sijoittajainformaation saatavilla pitämisestä ja laatimaan selvityspyyntöjä yhtiöille. Myös Sijoituspalvelut -ja tuotteet -toimiston työtehtävät ovat tulleet osittain tutuksi, sillä Hanna avustaa toimistoa Markkinat-toimiston töiden ohella.

Matiaksen polku organisaatioiden välillä on ollut Hannaan verrattuna käänteinen. Ensimmäinen jakso sijoittui Finanssivalvontaan, jossa pääsi nopeasti tekemään töitä monipuolisten tehtävien parissa Pankkivalvontaosaston Pankkien riskialueet -toimistossa. Liikepankkien eri riskialueet kuten likviditeetti- ja luottoriskit tulivat nopeasti tutuiksi kuten myöskin pankkivalvontaan olennaisesti kuuluva laaja sääntelykenttä. Oli todella mielenkiintoista ja opettavasta saada työskennellä pankkisääntelyn parissa ja tutustua teemaan, joka on pankkivalvonnan ytimessä.

Liikepankkien ja riskien parissa työskentely jatkui myös Suomen Pankin puolella, kun seuraava jakso vei Markkinaoperaatiot-osastolle. Vakuuskehikon erityispiirteet, eri sijoitustuotteet sekä riskianalyysit täyttivät kalenterin ja uusia asioita oppi tiuhaan tahtiin. Oli erityisen antoisaa nähdä, kuinka edellisen jakson aikana opitut asiat rakentuivat uusien tehtävien päälle ja omaa asiantuntemusta kuunneltiin sekä arvostettiin.

Matiaksen kolmas jakso jatkui pankin puolella, kun tehtävät vaihtuivat samassa rakennuksessa kaksi kerrosta ylöspäin Rahapolitiikka- ja tutkimusosastolle ekonomistin tehtäviin. Ekonomistin työ keskuspankissa on tarjonnut todella jyrkän oppimiskäyrän talouteen ja opettanut paljon talouden tulkitsemisesta - mikä on ilahduttanut aina uutisia lukiessa.

Oman osaamisen kartuttamista ja YP-ohjelman kohokohtia

Koska edustamme ainoastaan kahta yhdeksästä YP-ohjelman asiantuntijoista, päätimme kääntyä kollegoidemme puoleen ja kysyä myös heiltä, mikä ohjelmassa on ollut parasta, mikä on yllättänyt eniten ja miten ohjelmaa voisi vielä kehittää.

Esiin nousi kaksi selkeää asiaa, jotka olivat ilahduttaneet kaikkia. Ohjelmaan osallistuviin on alusta alkaen suhtauduttu harjoittelijoiden sijaan aitoina asiantuntijoina ja olemme saaneet paljon vastuuta. "Syvään päähän" hyppääminen on eittämättä välillä tuntunut ensi alkuun hurjalta, mutta on ollut todella antoisaa saada oppia uutta ja soveltaa aikaisemmin opittuja taitoja uusien tehtävien parissa.

Haastavien työtehtävien lisäksi YP-ohjelman vahvuuksiin on ehdottomasti lukeutunut meidän YP:läisten keskinäinen yhteisömme. Olemme voineet jakaa toisillemme työarjen ilot ja surut. On ollut myös todella mukavaa, kun samassa työpaikassa on niin monia, jotka tietävät täysin millaista on työskennellä, kun työtehtävät vaihtuvat tiuhaan. Nämä asiat ovat myös allekirjoittaneiden helppo vahvistaa!

YP:eiden yhteinen Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Yhteisen valvontamekanismin toimintaan keskittyvä koulutusmatka Luxemburgiin ja Hannan juristiseminaari Frankfurtiin kuuluvat ohjelman mieleenpainuvimpiin hetkiin. Oli mahtavaa päästää syventämään osaamistamme eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin toiminnasta ja päästä tutustumaan kansainvälisiin kollegoihimme!

Mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi Finanssivalvonnassa ja Suomen Pankissa panostetaan erityisen paljon henkilöstön viihtyvyyteen. Hanna on hyödyntänyt pankin huvilan tenniskenttiä teroittaessaan taitojaan ja lomaillut Saariselällä sijaitsevilla Luppomajoilla. Myös Matias on nauttinut huviloiden saunoista ja meren läheisyydestä, jotka ovat tarjonneet upean pakopaikan keskustan vilskeestä. Tämän lisäksi osastojen yhteiset juhlat, kuten vuosijuhlat ja pikkujoulut ovat tarjonneet tilaisuuksia rentoutua ja tutustua kollegoihin myös työajan ulkopuolella.

Katse menneeseen ja vähän myös tulevaan

Olimme kaikki positiivisesti yllättyneitä, miten nopeasti pääsimme tekemään vaativia asiantuntijatöitä. Monilla meistä oli jonkinlainen ennakkokäsitys siitä, millaista työskentely Finanssivalvonnassa ja Suomen Pankissa on, mutta emme uskoneet kuinka monipuolista se voisi olla! Saimme työskennellä monilla eri osastoilla, joista emme olleet aikaisemmin edes kuulleet. Myös pölyttyneet kuvat tutkijakammioissa työskentelevistä ekonomisteista haihtuivat ohjelman myötä ilmaan.

Koska koronapandemia leimasi ohjelman alkupuolta, hienoisena yllätyksenä tuli myös, kuinka kauan etätyölinjauksista pidettiin kiinni. Saimme kuitenkin palata toimistolle kesään mennessä ja työkavereiden näkeminen kasvokkain pitkän etärupeaman jälkeen oli todella antoisaa.

Ohjelma on kokonaisuudessaan ylittänyt odotuksemme, mutta olemme huomanneet, että joitakin osa-alueita voisi vielä kehittää. Rotaatio-ohjelmaan, joka yhdistää monta eri osastoa ja toimistoa, on hankala laatia yhtenäistä perehdytyssuunnitelmaa. Meidän näkemyksemme mukaan monissa toimistoissa perehdytys oli kuitenkin niukkaa. Olisimme myös toivoneet, että työskentelymahdollisuuksista Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa ohjelman jälkeen olisi viestitty meille enemmän, vaikka julkisena ja siten nimityslainsäädännön piirissä olevana organisaationa työpaikkalupauksia ei ole voitu antaakaan.

Huolimatta siitä, miten uramme jatkuukaan YP-ohjelman jälkeen voimme todeta, että ohjelmaan hakeminen oli nappivalinta. On ollut mahtavaa ymmärtää kuinka yhteiskunnallisesti merkittävää työtä Finanssivalvonta, ja Suomen Pankki tekevät ja kuinka konkreettisesti työmme vaikuttaa yhteiskunnan toimivuuteen. Työkulttuuri ja työyhteisöt ovat positiivisia ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan.  Joka tapauksessa ohjelmasta on saanut paljon eväitä tulevaisuuteen, mihin ikinä ohjelman jälkeen päätyykään töihin.

Kannustammekin tulevia nuoria osaajia hakemaan mukaan YP-ohjelmaan, koska ohjelma on huikea mahdollisuus oppia kattavasti keskuspankin ja valvojan työstä aidosti kansainvälisessä työympäristössä. Jyrkkä oppimiskäyrä ja mahdollisuus haastaa ja kehittää itseään ovat taattuja mahtavia kollegoita unohtamatta!