makrovakausraportti

Makrovakausraportti

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti. Kotimaisen makrovakauden tilannearvio julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä voidaan julkistaa myös makrovakausanalyysiä koskevia erillisiä raportteja.

Yleistajuiset selvitykset

Yleistajuiset selvitykset

Yleistajuiset selvitykset (aiemmin A-sarja) ovat julkaisuja, joissa
kerrotaan yleistajuisesti talousaiheista, esimerkiksi talous- ja rahaliitosta tai rahoitusmarkkinoiden integraatiosta.

Suomen Pankissa julkaistaan tai on julkaistu lisäksi seuraavia selvityksiä ja raportteja.

Tutkimustiedote

Tutkimustiedote on Suomen Pankin tutkimustoiminnan uutiskanava. Julkaisu esittelee ajankohtaisia tutkimuksia sekä kertoo tulevista tutkimustoimintaan liittyvistä tilaisuuksista ja tapahtumista. Siinä esitellään vastaavasti myös Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) tutkimustoimintaa. Aiemmat Tutkimustiedotteet ovat luettavissa julkaisuarkistosta

yritysrahoituskysely

Suomen Pankki on selvittänyt Suomessa toimivien yritysten rahoituksen hankintaa ja hankinta-aikomuksia, rahoitusongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Aiemman Yritysrahoituskyselyt ovat luettavissa julkaisuarkistossa.

BOF Online

BOF Online ‑sarjassa ilmestyi verkkojulkaisuja vuosina 2007–2015. Nykyään analyysiartikkeleita julkaistaan Eurojatalous.fi-sivustolla. BOF Online ‑julkaisut on tallennettu julkaisuarkistoon

Rahoitusmarkkinaraportit

Vuonna 2013 viimeisen kerran julkaistu Rahoitusmarkkinaraportti ilmestyi kaksi kertaa vuodessa, suomeksi ja englanniksi. Raportissa käsiteltiin rahoitusmarkkinoiden ajankohtaisia ilmiöitä sekä kuvattiin näiden markkinoiden viimeaikaista kehitystä. Vanhat raportit ovat luettavissa julkaisuarkistossa.