Perustuslain mukaan Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa. Pankin toimintaa valvoo eduskunnan asettama yhdeksänjäseninen pankkivaltuusto.

Pankkia johtaa johtokunta, johon voi kuulua johtokunnan puheenjohtaja eli pääjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presidentti nimittää pankin pääjohtajan pankkivaltuuston esityksestä. Muut johtokunnan jäsenet nimittää pankkivaltuusto. Kelpoisuusvaatimuksena johtokunnan jäsenen virkaan on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Pääjohtajan toimikausi on seitsemän vuotta ja muiden johtokunnan jäsenten viisi vuotta. Sama henkilö voidaan valita johtokunnan jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi. Pääjohtajaksi voidaan kuitenkin nimittää sama henkilö kahdeksi toimikaudeksi, vaikka hän olisi toiminut aikaisemmin johtokunnan jäsenenä.

Pääjohtaja on Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen eli yksi niistä, jotka päättävät euroalueen rahapolitiikasta.

Nykyään johtokunnassa on kolme jäsentä. Pääjohtaja on Olli Rehn. Johtokunnan varapuheenjohtaja on Marja Nykänen ja Tuomas Välimäki on johtokunnan jäsen. 

Suomen Pankin johtokunta