Vaatiiko uuden tiedonkeruujärjstelmän käyttöönotto raportoijilta toimenpiteitä migraation osalta vai tuodaanko vanhat raporttiversiot uuteen järjestelmään Suomen Pankin toimesta? 

Ei vaadi. Vanhoja raportteja ei siirretä uuteen järjestelmään. Mikäli raportoijalla on tarve vanhoille DCS2 -palvelun kautta lähetetyille raporteille, voidaan ne lähettää pyydettäessä.