Vaatiiko uuden tiedonkeruujärjstelmän käyttöönotto raportoijilta toimenpiteitä migraation osalta vai tuodaanko vanhat raporttiversiot uuteen järjestelmään Suomen Pankin toimesta? 

Ei vaadi. Vanhoja raportteja ei siirretä uuteen järjestelmään. Mikäli raportoijalla on tarve vanhoille DCS2 -palvelun kautta lähetetyille raporteille, voidaan ne lähettää pyydettäessä.

Onko Suomen Pankin mahdollista tehdä Suomi.fi valtuutuksia raportoijan puolesta pyydettäessä?

Valtuutukset tulee myöntää yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön toimesta. Suomen Pankki ei pysty tekemään valtuutuksia raportoijan puolesta

Jos käyttäjällä on jo suomi.fi valtuutukset suomen pankin tiedonkeruisiin, vaaditaanko toimenpiteitä, jotta valtuutukset ovat voimassa myös uudessa palvelussa?

Mikäli valtuutukset ovat jo tehty, ei toimenpiteitä vaadita. Valtuutukset toimivat myös uudessa järjestelmässä.