Siirry sisältöön

Suomen Pankki vastaa Euroopan keskuspankille luovuttamansa varanto-osuuden sijoittamisesta EKP:n ohjeiden mukaan. EKP:n valuuttavaranto on jaettu hallinnoitavaksi eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille. Suomen Pankki ja Viron keskuspankki sopivat vuoden 2010 lopulla EKP:n valuuttavarannon hoidon yhdistämisestä sen jälkeen, kun Viro liittyi talous- ja rahaliittoon jäseneksi vuoden 2011 alusta lähtien. Suomen ja Viron yhteinen valuuttavaranto-osuus on dollarimääräinen, ja Suomen Pankki hallinnoi sitä yhteistyössä Viron keskuspankin kanssa.

Varanto-osuuden hoidossa korostuvat erityisesti turvallisuus- ja likvidiystavoitteet, koska varannon keskeisenä tehtävänä on turvata riittävät resurssit eurojärjestelmän mahdollisiin valuuttainterventioihin. Suomen ja Viron yhdistetyistä valuuttavaranto-osuuksista koostuvan Yhdysvaltain dollarin määräisen varanto-osuuden arvo oli vuoden 2017 lopussa noin 966 milj. euroa.