Asialuettelossa ei ole mukana asiakirjoja, vaan ne voi pyytää erikseen. Asiakirjoja ja lisätietoja voi pyytää suoraan asian vastuuyksiköstä tai kirjaamosta.

Pankki voi toimittaa vain valmiita tietoja. Yhteenvetoja tai uusia asiakirjoja olemassa olevasta materiaalista ei tehdä. Pankki ei myöskään voi antaa salassa pidettäviä tietoja. Jos pyydetty asiakirja sisältää niitä, pankki luovuttaa asiakirjasta vain ne osat, joiden tieto on julkista.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy asianhallintaa koskevasta selosteesta osoitteesta www.suomenpankki.fi/tietosuoja.

Maksut

Suomen Pankilla on oikeus periä maksu asiakirjapyynnöistä julkisuuslaissa (JulkL 34§) määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Arkisto ja kirjaamo

Puh. 09 183 2616
Sähköposti: kirjaamo(at)bof.fi

Vireillä olevat asiat