Suomen Pankin tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. 

Rahamuseo toimii talousosaamisen keskuksena. Museossa järjestettävät opastukset ja tapahtumat syventävät kävijöiden tietoa rahaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Suomen Pankki, oikeusministeriö ja muut keskeiset viranomaiset sopivat, että Suomen Pankki alkaa hoitaa kotitalouksien talousosaamiseen liittyvän toiminnan koordinointia Suomessa (ks. Talousosaamishanke).

oppilaita

Kuva: Generation €uro -kilpailu 2017.