Suomen Pankki on ottanut käyttöön henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet*, joilla informoimme henkilötietojen käytöstä. Tältä sivulta löydät henkilörekistereitä koskevat selosteet jaoteltuina kahteen luokkaan.  

Suomen Pankin -verkkopalveluun liittyvät rekisteriselosteet (pdf)

Asianhallinta ›

Esitteiden tilauslomake ›

Palautelomake ›

Uutiskirje (myös Eurojatalous.fi ja Vuosikertomus.suomenpankki.fi) ›

Muut rekisteriselosteet (pdf)

Asiakaskassamaksut ›

Avoimen datan palvelu ›

collabRoom-palvelu ›

Eläkerekisteri ›

Laura-rekrytointijärjestelmä ›

Kirjastojärjestelmä ›

Mediajakelulista ›

Positiivinen luottotietorekisteri ›

Sosiaalinen media › 

Suomen Pankin rahamuseon osallistuja-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri ›

Tiedonkeruiden yhteyshenkilöt ja vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajat ›

Valokuvat, videot ja äänitallenteet ›

Varallisuustutkimus 2023 ›

 

*Seloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava asiakirja.