Suomen Pankki kerää tietoja maksutasetilastojen ja rahalaitosten tasetietojen laatimista varten. Tilastoraportoinnin helpottamiseksi Suomen Pankki julkaisee ohjeita yrityksille ja yhteisöille. Rahapolitiikan harjoittamista varten Suomen Pankki tekee vastapuolten ja asiakkaiden kanssa sopimuksia. Näihin sopimuksiin liittyvät säännöt on julkaistu yhtenä kokoelmana.