​​Yleisvalvonta tarkoittaa keskuspankin vastuulla olevaa markkinainfrastruktuurien
järjestelmätason valvontaa. Markkinainfrastruktuureilla viitataan niihin monenkeskisiin järjestelyihin ja järjestelmiin, joita käytetään maksujen, arvopapereiden, johdannaisten ja muiden talouden tapahtumien selvittämiseen, toimittamiseen ja tallentamiseen. Markkinainfrastruktuureja ovat erilaiset maksujärjestelmät ja selvitysjärjestelmät. Yleisvalvonnan tavoitteena on varmistaa näiden järjestelmien luotettava ja tehokas toiminta yhteiskunnan kannalta.

Suomen Pankki valvoo maksu- ja selvitysjärjestelmiä seuraamalla, analysoimalla
ja arvioimalla säännöllisesti näiden järjestelmäkokonaisuuksien tilaa ja kehitystä. Yleisvalvonnan piiriin kuuluvat myös järjestelmätason merkittävät palveluntarjoajat.

Suomen Pankki toteuttaa yleisvalvontatehtäväänsä tiiviissä yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Yleisvalvontaa toteutetaankin Euroopan keskuspankkijärjestelmässä sovittujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Ne puolestaan perustuvat kansainvälisiin CPSS-IOSCO:n hyväksymiin suosituksiin ja periaatteisiin, jotka koskevat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja.  

 Maksu- ja selvitysjärjestelmien järjestelmätason valvonta on keskuspankin perustehtäviä ja osa rahoitusmarkkinoiden makrovakausvalvontaa. Työn painopistealueet tarkennetaan aina Suomen Pankin voimassa olevan strategian pohjalta.